01657194_covr
Rss

Bestuurs­wetenschappen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2022 Alle samenvattingen uitklappen

Peter Castenmiller
Dr. P.G. Castenmiller is verbonden aan adviesbureau PBLQ, is tevens voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Delf en is daarnaast universitair docent aan de Universiteit Leiden bij de vakgroep Politicologie.
Artikel

Access_open Lokale beleidsvrijheid: geven en nemen?

Over de relatie tussen formele beleidsvrijheid, ambtelijke capaciteit, schaal en politieke verandering

Auteurs Jolijn De Roover, Jan Wynen, Wouter Van Dooren e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    Local policy freedom is often equated with the formal policy freedom of municipalities and thus with the formal boundaries that determine the local playing field. In this article, we question this approach. It is not clear to what extent formal policy freedom is a good measure for the ‘real’ policy freedom of municipalities, and thus for the policy freedom that municipalities use in policy implementation. Does more formal policy freedom necessarily lead to more used policy freedom? Moreover, not every municipality uses formal policy freedom in the same way. To indicate variance in policy discretion used, reference is often made to official capacity, scale and political changes. However, it is unclear to what extent these variables have an impact on local policy freedom. The authors investigate the link between formal and used policy freedom, official capacity, scale and political change on the basis of Flemish policy reform. Based on an analysis of financial data, they conclude that more formal policy freedom can be an incentive for more used policy freedom, but also that the explanatory power of administrative capacity, scale and political change is limited. In both research and policy, we need more attention for the value of social interaction, soft skills and networking.


Jolijn De Roover
Dr. J. De Roover is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en freelance docent ‘Good Governance’ aan de Universiteit van Tilburg.

Jan Wynen
Prof. dr. J. Wynen is onderzoekshoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen organisaties en veranderende omgevingen.

Wouter Van Dooren
Prof. dr. W. Van Dooren is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Antwerpen en daarnaast voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid.

Jan Boon
Dr. J. Boon is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen bij het departement Politieke wetenschappen.

    The increasing datafication of society brings both opportunities and ethical dilemmas for public organisations. The aim of this research (in Dutch municipalities) is to gain insight into how ethical leadership can support professionals in a public organisation with ethical dilemmas about data use. Based on literature on data and ethical leadership, the authors have developed a conceptual model that indicates how an ethical leader can provide intrinsic and extrinsic support. The model was tested on the basis of 16 vignette interviews with municipal public professionals who work on providing insight into and combating subversion with data. Their findings show that ethical leaders can intrinsically provide support by being trustworthy and independent, leading by example, communicating about ethics and data use, and empowering others. In addition, ethical leaders can provide extrinsic support with ethical tools, such as ethical codes on data use, an ethics committee and training.


Pauline Zwanikken
P.N.M. Zwanikken MSc is werkzaam bij The Green Land adviesbureau open data, open overheid. Zij deed een master Publiek Management aan de Universiteit Utrecht.

Erna Ruijer
Dr. E. Ruijer is werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Utrecht bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

    From 1964 (until 1990 globally) political science would become the dominant approach within the (local) administrative sciences in the Netherlands. This position took over from the legal approach. During this period, the concepts of politics, policy and decision-making were central to research and theory formation. In the period since 1990, we have seen a broader perspective emerging on institutions, management and governance in which Public Administration will increasingly profile itself as an independent discipline. This essay harks back to the importance of the legal approach for (local) administrative sciences from the time of the man who is regarded in the Netherlands as the founder of the discipline of Public Administration: Gerrit van Poelje. More specifically, the author addresses the question of the relationship between Public Administration and legal science in the more than one hundred years of (local) administrative science. After Gerrit van Poelje (his dissertation from 1914 is an important milestone in that history), the author discusses eleven other key persons who have made their own contribution to that history at various universities based on their legal expertise (in the broad senseHe concludes the essay with a brief discussion of the relevance of law and legal science for the future of public administration (the field) and Public Administration (the discipline).


Rik Reussing
Dr. G.H. Reussing is onderwijscoördinator van de joint degree Public Governance across Borders aan de Universiteit Twente en redactiesecretaris van Bestuurswetenschappen.
Essay

Access_open Een nieuwe weg naar Rome?

Alternatieve vorm van burgerparticipatie bij stadsverbetering

Auteurs Nico Nelissen en Wouter Jan Verheul
SamenvattingAuteursinformatie

    Municipalities are in a new phase of development. This requires rethinking how citizens can be involved in these developments. Instead of asking citizens to respond to municipal project initiatives, one of the (new) ways is to let citizens have their say about where, what and how urban improvements can be made. In this essay, the authors discuss what they mean by ‘areas for improvement’ and discuss two experiments – in two of the oldest Dutch cities: Maastricht and Nijmegen – of citizen participation that are intended to address such areas. In their view, in this way ‘a new, but obviously not the only, way to Rome is created’ in terms of citizen participation.


Nico Nelissen
Prof. dr. N.J.M. Nelissen is emeritus hoogleraar aan de Radboud Univer­siteit Nijmegen, redactielid en oud-hoofdredacteur van Bestuurs­wetenschappen.

Wouter Jan Verheul
Dr. W.J. Verheul is onderzoeker, adviseur en universitair docent aan de Technische Universiteit Delft bij de faculteit Bouwkunde. Hij houdt zich bezig met urban governance & leadership, grote iconische stadsprojecten, stedelijke gebiedstransformaties, place branding en place making.
Lokaal internationaal

Internationale tijdschriften en boeken

Auteurs Rik Reussing
Auteursinformatie

Rik Reussing
Dr. G.H. Reussing is onderwijscoördinator van de joint degree Public Governance across Borders aan de Universiteit Twente en redactiesecretaris van Bestuurswetenschappen.