01657194_covr Rss

Bestuurs­wetenschappen

Bestuurswetenschappen bestaat sinds november 1946 en is het oudste Nederlandstalige tijdschrift op het terrein van de bestuurswetenschappen. Het doel van het tijdschrift is het verbreden en verdiepen van de wetenschappelijke kennis over het lokaal bestuur. Daarbij wil het tijdschrift een brug slaan tussen theorie en bestuurspraktijk en zodoende bijdragen aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Bestuurswetenschappen publiceert daartoe wetenschappelijke analyses over lokale maatschappelijke vraagstukken, de aanpak ervan en de manier waarop die aanpak gestalte krijgt in de wisselwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Het blad staat open voor bijdragen vanuit relevante disciplines; naast bestuurskunde, politicologie, staats- en bestuursrecht kan het ook gaan om analyses vanuit bijvoorbeeld de sociologie of de economie.

De term lokaal bestuur wordt in ruime zin gehanteerd. Het gaat zowel om het territoriaal (gemeenten en provincies) als het functioneel gedecentraliseerd bestuur (waterschappen, openbare lichamen en zbo’s), bestuurlijke hulpstructuren (gemeenschappelijke regelingen en dergelijke) en om de wereld van lokaal actieve “maatschappelijke ondernemingen” en maatschappelijke initiatieven (voorheen particulier initiatief). Ook het functioneren van netwerken van dit soort organisaties is vanuit het perspectief van het blad relevant. In het blad komen ook vraagstukken betreffende de interbestuurlijke verhoudingen en de inrichting, omgangsvormen en bestuurlijke processen in het binnenlands bestuur aan de orde.

Vragen aan de redactie kunt u mailen naar het redactiesecretariaat van Bestuurswetenschappen via dr. G.H. Reussing (g.h.reussing@utwente.nl). Ook de auteursinstructies zijn op te vragen bij de redactiesecretaris.

Redactie

Prof. dr. M.J.G.J.A. Boogers (hoofdredacteur), Ir. F.P. Bassie, Prof. dr. G. Boogaard, Dr. B. Brink, Prof. dr. K. De Ceuninck, Prof. dr. S.A.H. Denters, Prof. dr. G. de Graaf, Dr. L.J. de Graaf, Dr. K.H.J. van der Krieken, Prof. dr. A.J. Meijer, Prof. dr. N.J.M. Nelissen, Prof. dr. K. Peters, Prof. dr. H. Reynaert, Dr. W. Slingerland, Drs. V.P. van Stipdonk, Dr. B. Voorn, Dr. R.L. van der Wal, en Dr. S. van Zuydam