Bestuurskunde_large
Rss

Bestuurskunde

Over dit tijdschrift  

Vanwege maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19) schorten we voorlopig het drukken van tijdschriftnummers op. Wanneer bezorging van de papieren tijdschriftnummers weer mogelijk is, worden deze alsnog gedrukt en aan abonnees verstuurd. De digitale artikelen van elk nieuw nummer worden online geplaatst in dit tijdschriftportaal. Daarnaast zullen wij een link opnemen naar de PDF van de gehele aflevering. Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer voor u klaarstaat.

Aflevering 4, 2012 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Framing framing. Betekenisgeving en besluitvorming over beleid

Auteurs Hans de Bruijn, Thomas Schillemans en Martijn van der Steen
Auteursinformatie

Hans de Bruijn
Prof. mr. J.A. de Bruijn is hoogleraar aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft

Thomas Schillemans
dr T. Schillemans is universitair docent aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Martijn van der Steen
dr M. van der Steen is codecaan en adjunctdirecteur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag.
Artikel

Natuurramp, bonuscultuur of kans: Crisisframes

Waarom frames interpretatie beïnvloeden en waarom dit onvermijdelijk is

Trefwoorden framing, crisis frames, neurolinguistics, persuasive communication, rhetorics
Auteurs Sarah Gagestein
SamenvattingAuteursinformatie

  Framing is a not a new subject in science, but scientific interest in this matter is increasing lately. Being a quite abstract and somehow indefinite research object, framing theory is not yet fully developed and used in every research field in the same way. This article explores framing theory from a neurolinguistic perspective and shows why framing is important as well as inevitable in any form of communication or text. A case - framing crisis - is used to show the body and impact of different frames. The main argument is that it is impossible to communicate without frames and that the chosen frame has a great impact on the way the public will interpret certain events or situations.


Sarah Gagestein
S. Gagestein MA is taalstrateeg en eigenaar van taalbureau Taalstrategie.
Artikel

Beeldenstrijd. Framing van en door publieke organisaties in de media

Trefwoorden framing, public organizations, news media, (in)direct framing, media strategies
Auteurs Thomas Schillemans en Sandra Jacobs
SamenvattingAuteursinformatie

  Public organizations delivering public services are the subjects of approximately a third of the daily news in the quality press. This article investigates the media frames in which public organizations are portrayed and also investigates the direct and indirect strategies that public organizations use to influence those frames. The analysis is relevant because public organizations are subjected to decision making processes by politicians that are informed by the frames in media stories. The article is based on a combination of quantitative and qualitative content analysis of media reporting, and focus-groups and interviews with senior officials from multiple Dutch and Australian public service providers. The analysis reveals that public organizations deploy both direct strategies via communication as well as indirect strategies (such as networking with journalists and applied research) in order to influence media framing. The interaction between news media and public organizations is depicted as a struggle for control over media messages, where journalists and politicians often get the upper hand but where public organizations have specific traits that may serve to generate specific frames.


Thomas Schillemans
Dr T. Schillemans, universitair docent, is verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht.

Sandra Jacobs
S.H.J. Jacobs MSc MA, promovenda, is verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht.
Artikel

Waarom ‘Anders omgaan met water’ niet leeft bij burgers

Trefwoorden frames, discourses, myth, flood safety policy, public engagement
Auteurs Trudes Heems en Baukje Kothuis
SamenvattingAuteursinformatie

  Problems with the rivers were the incentive to change Dutch flood safety policy in 2000. ‘A different approach to water’ became the new policy slogan. Government presumes that public engagement in decision-making on flood safety will lead to more water awareness and risk aware behaviour. ‘No or hardly any negative side-effects’ are expected from this strategy. However, our research shows that public engagement in flood safety decision-making leads to fierce policy contestation, since proposed solutions do not meet the safety perception of local citizens. ‘A different approach to water’ strategy does not resonate in Dutch society because most people are convinced that government guarantees water safety. In this article we explain that this so-called ‘myth of water safety’ is based on a deep frame of risk control. We argue that flood safety needs to be reframed and that a new frame should be based on acceptance of vulnerability instead of risk control.


Trudes Heems
Dr G.C. Heems is verbonden aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft en aan WATERWORKS Social Science Research in Amsterdam.

Baukje Kothuis
Dr B.L.M. Kothuis is verbonden aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft en aan WATERWORKS Social Science Research in Amsterdam.
Artikel

De kracht van grijs: Een analyse van de politieke framing van vergrijzing

Trefwoorden policy reform, future, framing, ageing
Auteurs Martijn van der Steen
SamenvattingAuteursinformatie

  This article explores the role of frames about the future in policy reform, by analysing Dutch debates about population ageing and their impact on welfare policies in the period from 2000 until 2008 as a case study. Mapping the debates around ageing in the Netherlands, the article demonstrates that frames are a powerful force in the policy process. Diverging frames about the future enable fundamental changes of deeply embedded policy institutions. The case study shows the process of argumentation about the future that took place between 2000 and 2008, and reflects upon the frames about the future that were of crucial importance in bringing temporary closure to the controversy over the proper response to the demographic shift, which then lead to several important and rather strong changes in institutions of welfare state policies and fiscal policies.


Martijn van der Steen
Dr M. van der Steen is codecaan en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag.
Artikel

Framing en reframing in het klimaatdebat

Trefwoorden framing, climate change, values
Auteurs Hans de Bruijn, Ellen van Bueren en Floris Kreiken
SamenvattingAuteursinformatie

  Why is there an on-going debate about climate change? We analyse this question from a framing point of view. We analyse four well-known frames in the climate change debate, and see what kind of reactions and reframing they invoke. The analysis shows that simple frames with an inherent logic, which activates underlying values and which are easy to communicate strongly resonate. It is difficult to counter such a frame. Opponents of the frame are often seduced to counter the frame by using the same wording. In this way, they step into the frame of their opponents and thus confirm the frame. To conclude, the article discusses two possible strategies for reframing: to couple the frame with other frames, and to suggest an alternative frame without stepping into the opposed frame.


Hans de Bruijn
Prof. mr dr J.A. de Bruijn is werkzaam bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft.

Ellen van Bueren
Dr E.M. van Bueren is werkzaam bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft.

Floris Kreiken
Mr F.H. Kreiken is werkzaam bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft.
Artikel

Onderwijstoezicht in een polycentrisch sturingsmodel

Dilemma's bij het vaststellen en verbeteren van de onderwijskwaliteit

Trefwoorden polycentric governance, education, regulation
Auteurs Marlies Honingh en Melanie Ehren
SamenvattingAuteursinformatie

  Over the last decade educational regulation has changed dramatically. Attempts to develop more cost-efficient regulation and to reduce the regulatory burden paralleled an increased focus on student achievement and sanctioning of failing schools. Additionally, the Inspectorate of Education holds school boards (instead of school principals) accountable for the quality development of their schools. Also, a change in legislation now requires schools to establish an internal supervisory board and improve their accountability to stakeholders.

  These changes greatly impact the role of the Dutch Education Inspectorate as they are placed in a polycentric, instead of a monocentric, steering context. This article discusses the new position and role of the Dutch Education Inspectorate and evaluates the extent to which the educational sector and the Inspectorate of Education meet the requirements of such a polycentric context.


Marlies Honingh
Dr M.E. Honingh is als universitair docent Bestuurskunde werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Melanie Ehren
Dr M.C.M. Ehren is senior lecturer aan het Institute of Education van de University of London.
Artikel

Van optimale schaalgrootte naar legitieme schaalgrootte

Een analyse van het publieke debat over schaalgrootte in de zorg

Trefwoorden scale, healthcare organization, legitimacy, values
Auteurs Jeroen Postma, Kim Putters en Hester van de Bovenkamp
SamenvattingAuteursinformatie

  Over the last decades an increasing number of mergers and acquisitions between Dutch healthcare organizations has taken place (up scaling). More recently there is a rise in the numbers of new small-scale healthcare organizations and small-scale care facilities (down scaling in the numbers). The wide variety of scales, each with its pros, cons and (historical) contexts, makes the existence of one optimal scale an illusion. Our research question is: when, and on the basis of which values, is scale of healthcare organizations legitimate? We answer this question by analyzing 650 newspaper articles from fourteen national newspapers. By using theory about legitimacy and values, we argue that five values underlie the public discussion on scale: governance, the human size, quality of care, market power and efficiency. We conclude that achieving legitimate scale involves dealing with those five values, which are not always commensurable and sometimes conflicting. With this article we contribute to the scientific debate about scale and values. We also give recommendations to policy makers and executives that can be used to improve the legitimacy of scale decisions.


Jeroen Postma
J.P. Postma MScBA is adviseur bij BMC AdviesManagement en promovendus aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Kim Putters
Prof. dr K. Putters is bijzonder hoogleraar Management van instellingen in de gezondheidszorg aan het iBMG.

Hester van de Bovenkamp
Dr H. van de Bovenkamp is universitair docent aan het iBMG.
Boekbespreking

Dissertaties

Boekbespreking

Vormgeven aan een evolutionaire publieke innovatiestrategie

Trefwoorden innovation, public sector innovation, innovation strategy
Auteurs Marcel Thaens
SamenvattingAuteursinformatie

  Innovation is a popular theme in society as well as in public administration. This essay focuses on innovations that take place within the realm of the public sector. How can these innovations be developed and what do we know about their adoption and diffusion? Is it possible to steer these innovations and if so, how can it be done? Based on analyses of recent scientific insights, Bekkers, Edelenbos and Steijn (2011) plea for an incremental adaptive evolutionary public innovation strategy. Within the framework of such a strategy, innovation has to be directed towards increasing the connective capacity within government. Also, the specific, political character of the public sector as the context of innovation has to be acknowledged. Furthermore, it is also important to find a balance between the logic of consequentiality and the logic of appropriateness. Based on dissertations by Huijboom (2010), Korteland (2011) and Oosterbaan (2012) the meaning of this evolutionary strategy for public sector organizations is explored.


Marcel Thaens
Prof.dr M. Thaens is als principal consultant en Hoofd van het Centrum voor Strategie en Leiderschap verbonden aan PBLQ te Den Haag. Hij is daarnaast bijzonder hoogleraar ICT en Strategische innovatie in de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meest gelezen artikelen van de afgelopen 24 maanden