Bestuurskunde_large Rss

Bestuurskunde

Bestuurskunde is een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift van de Vereniging voor Bestuurskunde met een onafhankelijke redactie. Een tijdschrift van en voor bestuurskundigen en anderen die zijn geïnteresseerd in het verschijnsel openbaar bestuur.  
   
Bestuurskunde publiceert wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de inrichting en werking van het openbaar bestuur. In het tijdschrift kan aandacht worden geschonken aan alle organisaties en actoren in het openbaar bestuur, op zich en in relatie tot de samenleving. Geen enkel substantieel en specifiek vraagstuk in het openbaar bestuur wordt uitgesloten. Het behandelt geen specifieke beleidsthema's tenzij deze bijzonder gepositioneerd zijn en dus meer algemeen bestuurskundige vraagstukken illustreren, bijvoorbeeld vanuit een bepaald theoretisch perspectief. Bestuurskunde publiceert ook artikelen over het vakgebied zelf, in casu over onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen, en over de arbeidsmarkt van bestuurskundigen.
   
Voor de auteursinstructie en vragen kunt u contact opnemen met het redactiesecretariaat van Bestuurskunde via Sanne Bakker (sanne@imagobouwers.nl). U kunt artikelen indienen bij bij Shelena Keulemans (s.keulemans@fm.ru.nl).

Redactie

Dr. J.K. Helderman (redactievoorzitter), Mw. dr. S.A.C. Keulemans (redactiesecretaris), Prof. dr. C.F. van den Berg, Mw. dr. A.M. Bokhorst, Mw. dr. R. Dekker MSc, Mw. dr. M. van Genugten, Drs. M. Jansen, Dr. P.M. Karré, Mw. dr. Y. Kleistra, Dr. P. van der Knaap, Prof. dr. J.F.M. Koppenjan, Mw. dr. M.J. Oude Vrielink, Drs. C.M.M. Paardekooper, Dr. J. Schalk, Prof. dr. M.A. van der Steen, Dr. W.J. Verheul, Dr. H.G. van der Voort, Prof. dr. Z. van der Wal, Prof. mr. dr. S. Zouridis