09273387_covr Rss

Bestuurskunde

Bestuurskunde is een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift met een onafhankelijke redactie van de Vereniging voor Bestuurskunde. Het is een tijdschrift van en voor bestuurskundigen en anderen die geïntereseerd zijn in het verschijnsel openbaar bestuur. Bestuurskunde publiceert artikelen over alles wat te maken heeft met de inrichting en werking van het openbaar bestuur. Geen enkel substantieel vraagstuk in het openbaar bestuur wordt hierin uitgesloten. Zo schenkt het tijdschrift aandacht aan alle organisaties en actoren in het openbaar bestuur, op zich en in relatie tot de samenleving. Bestuurskunde publiceert daarnaast artikelen over het vakgebied zelf, in casu over onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen, en over de arbeidsmarkt van bestuurskundigen.
 

De auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris mw. dr. S.A.C. Keulemans via s.keulemans@fm.ru.nl.

Extra materiaal

Auteursrichtlijnen

Redactie

Prof. dr. J.K. Helderman (redactievoorzitter), Dr. S.A.C. Keulemans (redactiesecretaris), Dr. M.P.M. Bekker, Dr. A.M. Bokhorst, Dr. R. Dekker, Dr. M. van Genugten, Dr. J. Grandia, Drs. M. Jansen, Dr. A.D.N. Kerkhoff, Dr. Y. Kleistra, Dr. P. van der Knaap, Dr. M.J. Oude Vrielink, Dr. W.J. Verheul, Dr. H.G. van der Voort, Prof. mr. dr. S. Zouridis