09273387_covr
Rss

Bestuurskunde

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2007
Artikel

Herijking van solidariteit

Auteurs Anton Hemerijck, Klaartje Peters en Henk Wesseling
Auteursinformatie

Anton Hemerijck
Prof. dr A.C. Hemerijck is hoogleraar vergelijkende analyse van de Europese verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is secretaris van de WRR.

Klaartje Peters
Dr K. Peters is bestuurskundig onderzoeker.

Henk Wesseling
Drs H.W.M. Wesseling is gemeentesecretaris in Dordrecht.

Anton Hemerijck
Prof. dr A.C. Hemerijck is hoogleraar vergelijkende analyse van de Europese verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is secretaris van de WRR.

Ruud de Mooij
Prof. dr R. de Mooij is programmaleider welvaartsstaat op het Centraal Planbureau en hoogleraar Economie van de Publieke Sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Trudie Knijn
Prof. dr G.C.M. Knijn is hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Artikel

Intermezzo ‘fusion’ in de wijk

Auteurs Klaartje Peters
Auteursinformatie

Klaartje Peters
Dr K. Peters is bestuurskundig onderzoeker.

Paul Frissen
Prof. dr P.H.A. Frissen is decaan van de NSOB in Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van de RMO.
Artikel

Heeft de verzorgingsstaat de crisis overleefd?

Drie perspectieven

Auteurs Henk Wesseling en Cees Paardekooper
Auteursinformatie

Henk Wesseling
Drs H.W.M. Wesseling is gemeentesecretaris in Dordrecht.

Cees Paardekooper
Drs C. Paardekooper is seniorpartner bij WagenaarHoes Organisatieadvies.
Praktijk

Max van der Stoel en mensenrechten

Nieuw beleid tussen stille diplomatie en politiek draagvlak

Auteurs Maarten Kuitenbrouwer
Auteursinformatie

Maarten Kuitenbrouwer
Dr M. Kuitenbrouwer is als historicus verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen van het Instituut Geschiedenis, Universiteit Utrecht.

Richard de Wit
Drs R. de Wit is werkzaam bij het ministerie van Justitie. Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.
Artikel

Spelen met hiërarchie

Veranderingskunst in een netwerkcontext

Auteurs Jos Koffijberg
Auteursinformatie

Jos Koffijberg
Dr J.J. Koffijberg MPA is verbonden aan het Nicis Institute, maatschappelijk topinstituut voor de steden. Dit artikel is gebaseerd op zijn proefschrift, waarvoor hij in februari 2007 de G.A. van Poeljejaarprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde ontving.

Dirk Duijzer
Drs ing D. Duijzer is werkzaam als voorzitter van het Productschap Tuinbouw.
Artikel

NPM-Instrumenten in de praktijk

Van ideologisch debat naar kritische toepassing

Auteurs Paul Pestman
Auteursinformatie

Paul Pestman
Dr P. Pestman is als manager werkzaam bij de adviesgroep van KPMG afdeling Public Sector.