09273387_covr
Rss

Bestuurskunde

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2007
Artikel

Verlangen naar beter bestuur: Van oude en nieuwe dromen in onrustige tijden

Auteurs Mirko Noordegraaf, Martijn van der Steen en Henk Wesseling
Auteursinformatie

Mirko Noordegraaf
Dr Mirko Noordegraaf is verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de UU.

Martijn van der Steen
Drs Martijn van der Steen is verbonden aan de NSOB.

Henk Wesseling
Dr Henk Wesseling is gemeentesecretaris van Dordrecht.
Artikel

Een lerende overheid

Auteurs Erik Schrijvers en Pauline Meurs
Auteursinformatie

Erik Schrijvers
Drs Erik Schrijvers is staflid bij de WRR.

Pauline Meurs
Prof. dr Pauline Meurs is raadslid van de WRR en hoogleraar bij Beleid en Management Gezondheidszorg aan de EUR.

Stavros Zouridis
Dr mr Stavros Zouridis is als universitair hoofddocent Bestuurskunde verbonden aan de Universiteit van Tilburg en als Directeur Algemene Justitiële Strategie aan het ministerie van Justitie. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.
Artikel

Verlangen naar stevig bestuur

Stedelijk activisme in vlaanderen en Nederland

Auteurs Pieter Tops
Auteursinformatie

Pieter Tops
Prof. dr Pieter Tops is hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van het College van Bestuur van de Nederlandse politieacademie.

Miranda de Vries
Mw dr Miranda de Vries is wethouder Wonen, Zorg, Welzijn en Financiën in de gemeente Zwijndrecht.
Artikel

Van bloedeloze naar beeldende rechtsstaat

Over nieuwe dromen van rechtvaardig bestuur

Auteurs Marc Hertogh
Auteursinformatie

Marc Hertogh
Prof. dr Marc Hertogh is hoogleraar Rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Artikel

Met recht en rede: Rechtvaardigheid in een veranderende rechtsorde

Vraaggesprek met Piet Hein Donner

Auteurs Martijn van der Steen, Mirko Noordegraaf en Henk Wesseling

Martijn van der Steen

Mirko Noordegraaf

Henk Wesseling
Artikel

Bindend besturen: Hoe bestuur te midden van vele verlangens gezag kan behouden

Vraaggesprek met Marjanne Sint

Auteurs Martijn van der Steen, Mirko Noordegraaf en Henk Wesseling

Martijn van der Steen

Mirko Noordegraaf

Henk Wesseling

Alex Brenninkmeijer
Dr Alex Brenninkmeijer is de Nationale ombudsman.
Artikel

Project- versus procesmanagement in PPS-projecten: Welke stijl levert het meeste op?

Auteurs Jurian Edelenbos, Erik-Hans Klijn, Michiel Kort e.a.
Auteursinformatie

Jurian Edelenbos
Dr Jurian Edelenbos is universitair docent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Erik-Hans Klijn
Dr Erik-Hans Klijn is universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en visiting professor aan de School of Public Policy van de Universiteit van Birmingham.

Michiel Kort
Ir Michiel Kort is senioradviseur bij Berenschot Procesmanagement. Daarnaast is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mark van Twist
Prof. dr Mark van Twist is buitengewoon hoogleraar publiek-private samenwerking aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en directeur van Berenschot Procesmanagement.
Artikel

Strategische besluitvorming in vlaamse stadsbesturen

Het praktisch belang van een veelzijdig theoretisch referentiekader

Auteurs Nathalie Vallet
Auteursinformatie

Nathalie Vallet
Prof. dr Nathalie Vallet is werkzaam bij de Universiteit Antwerpen, in de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, en in de Master Publiek Management van de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS).
Artikel

De vervormde spiegel van de ombudsman

Een onderzoek naar de verzoekers bij de Belgische ombudsman

Auteurs Steven Van Roosbroek, Steven Van de Walle en Rudolf Maes
Auteursinformatie

Steven Van Roosbroek
Steven Van Roosbroek is wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor de Overheid van de K.U. Leuven.

Steven Van de Walle
Dr Steven Van de Walle is lecturer in Public Management aan het Institute of Local Government Studies van de University of Birmingham.

Rudolf Maes
Prof. dr Rudolf Maes is doctor in de Rechten en doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Tot 2002 doceerde hij Bestuursrecht en Bestuurskunde aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U. Leuven.
Boekbespreking

Veranderende verzorgings - staten

Auteurs Duco Bannink
Auteursinformatie

Duco Bannink
Dr Duco Bannink is verbonden aan de capaciteitsgroep Maatschappelijke Risico's en Veiligheid van de faculteit Management & Bestuur van de Universiteit Twente.