09273387_covr
Rss

Bestuurskunde

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Thema-artikel

Access_open Complexiteit en overheid: essentiële kwaliteiten voor het werken aan complexe vraagstukken

Auteurs Hans Joosse, Jitske Van Popering-Verkerk, Geert Teisman e.a.
Auteursinformatie

Hans Joosse
Dr. J.A. Joosse is postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Department of Public Administration and Sociology. Daarnaast is hij coördinator van GOVLAB010, een samenwerkingsverband met de Gemeente Rotterdam. In 2022 promoveerde hij op The Quest for Complex Policy, een studie naar de wijze waarop overheden werken met complexiteit in beleidsprocessen.

Jitske Van Popering-Verkerk
Dr. J. van Popering-Verkerk is senior onderzoeker en managing director van het bestuurskundige impactcenter GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam.

Geert Teisman
Prof. dr. G.R. Teisman is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Department of Public Administration and Sociology. Zijn onderzoek richt zich op publieke besluitvorming en procesmanagement in complexe systemen.

Peter van der Knaap
Dr. P. van der Knaap is directeur Internationaal Onderzoek & Beleidsevaluatie (IOB), Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Thema-artikel

Access_open ‘Ik zie nog geen einde komen aan complexiteit’

Afscheidsinterview met Geert Teisman

Thema-artikel

Access_open Werken met complexiteit in de praktijk: een analyse van het Rotterdamse Doelgroepenvervoer

Trefwoorden complex systems, organizational dynamics, public policy, governance
Auteurs Hans Joosse
SamenvattingAuteursinformatie

  In this article, I demonstrate how working with complexity looks like in the practice of public administration, based on the procurement of the Mobility Transport Service in Rotterdam. This narrative shows that working with complexity asks for the design of policy systems that are richly constrained: practices that are sufficiently complex, but also sufficiently bounded. In the Mobility Transport Service, this has led to innovative results, but also tensions with the bureaucratic and political-administrative logics. Working with complexity ‘outside’ is clearly also working with logics ‘inside’ that leave less room for complexity.


Hans Joosse
Dr. J.A. Joosse is postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Department of Public Administration and Sociology. Daarnaast is hij coördinator van GOVLAB010, een samenwerkingsverband met de Gemeente Rotterdam. In 2022 promoveerde hij op The Quest for Complex Policy, een studie naar de wijze waarop overheden werken met complexiteit in beleidsprocessen.
Thema-artikel

Access_open Mind the Gap

De Tussentafel als tool voor samen werken aan complexe vraagstukken

Trefwoorden systems-psychodynamic, intergroup, conflict, intermediate space
Auteurs Martijn van der Spek
SamenvattingAuteursinformatie

  Public Administration as an academic study makes use of many disciplines, but there is usually a lack of explicit attention to the emotional and unconscious dynamics that develop during collaborative work on social issues. This essay contributes to and focuses on the nature of intergroup dynamics whilst working on complex issues and specifically how a systems-psychodynamic perspective is helpful in understanding and dealing with conflict and discomfort inherent in working across boundaries. Concepts about conscious and unconscious ‘in-between’ dynamics are introduced and applied. From there, the Tussentafel (‘in-between table’), a new bounded space, is presented: a tool for working with uncertainties and tensions in complex issues. The Tussentafel offers a transitional space where difference (the gap) is being recognised, embraced and reflected upon (mindful), as a basis for developing a new perspective.


Martijn van der Spek
Drs. A.M.J. van der Spek BSc is universitair docent, senior consultant en programmaleider Inside Dynamics in Organisations bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht.
Thema-artikel

Access_open Dansen met complexiteit: improvisatie als verbindende vaardigheid in governance processen

Trefwoorden improvisation, city making, skills, governance, modern dance
Auteurs Beitske Boonstra en Geert Teisman
SamenvattingAuteursinformatie

  This article brings forward ‘improvisation’ as an action perspective on governance in complexity. Building on studies that compare jazz and theater improvisation with Public Administration, we take modern dance as a starting point. Dance improvisation consists of a multitude of non-intentional, individual movements that develop into a collective, harmonious consistency, through the efforts of participating dancers. To be able to do this, dancers need high cognitive awareness and strong powers of observation, in addition to physical technique. In this article we describe several skills dancers are being taught in order to become good improvisors: kinesthesia, embodiment, cuing, and attunement. With examples from practices of city making and urban development, we illustrate how improvisation in Public Administration can be understood as a harmoniously developing collective.


Beitske Boonstra
Dr. ir. B. Boonstra is Assistant Professor in Urban Governance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Departement of Public Administration and Sociology. Haar onderzoeksthema’s zijn zelforganisatie, improvisatie, veerkracht, burgerinitiatieven en stadmaken. Boonstra is academisch coördinator ‘thema stad’ voor Resilient Delta, een convergentie-initiatief van EUR, TUD en EMC.

Geert Teisman
Prof. dr. G. R. Teisman is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Department of Public Administration and Sociology. Zijn onderzoek richt zich op publieke besluitvorming en procesmanagement in complexe systemen.
Thema-artikel

Access_open Het ongemak van complexiteit

Over de existentiële dimensie in bestuur en beleid

Trefwoorden complexity, practical wisdom, professional identity, time, craftsmanship
Auteurs Robert van Putten
SamenvattingAuteursinformatie

  Complex issues are often about uncomfortable existential experiences. Public Administration has paid little attention to this existential dimension. This article is an exploration of this existential dimension in governance and policy. Doing right by this dimension implies a relativization of social engineering. Strengthening the role of emotions, practical wisdom, and professional identity is necessary. A different way of dealing with time is also important, so that room for deceleration is created to do right by existential experiences. These aspects are part of public craftsmanship.


Robert van Putten
Dr. R.J. van Putten is lector Bezieling & Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede. In die rol is hij ook betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Gelderse Vallei rond het thema ‘Sturen in vertrouwen’. Hij is filosoof en bestuurskundige en promoveerde in 2020 cum laude op het proefschrift De ban van beheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor Bestuurskunde maakte hij eerder een themanummer over ‘kritische bestuurskunde’.
Thema-artikel

Access_open Van afstandelijk adviseren naar samen leren

De rol van de bestuurskundige als deel van de complexe praktijk

Trefwoorden research, impact, complexity
Auteurs Jitske van Popering-Verkerk, Mike Duijn en Vivian Visser
SamenvattingAuteursinformatie

  Public Administration scholars are often asked by governments to advice about complex issues and their solutions. However, being such an applied science is also a responsibility. In this essay we present four principles for the ‘boundary work’ between science and practice in Public Administration: (1) embedded research, (2) mutual learning processes, (3) expressions and imaginations based on data and multiple perspectives, and (4) empathic confrontation by critical questioning the system. In this way, Public Administration scholars could contribute to deal with complexity in practice.


Jitske van Popering-Verkerk
Dr. J. van Popering-Verkerk is senior onderzoeker en managing director van het bestuurskundige impactcenter GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mike Duijn
Dr. M. Duijn is senior onderzoeker en managing director van het bestuurskundige impactcenter GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vivian Visser
V. Visser, MSc is postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Vrij artikel

Access_open Stadslabs als experimentele tussenruimte: nieuwe waardenafwegingen in stedelijke ontwikkeling

Trefwoorden urban labs, value trade-offs, urban governance, liminality
Auteurs Lieke Oldenhof, Sabrina Rahmawan-Huizenga, Hester van de Bovenkamp e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

  There is a long tradition of citizen participation in which citizens participate in policymaking or the co-production of public services. Recently, a new form citizen participation is on the rise in cities: the urban lab. Urban labs are new forms of collaboration between state, market en civil society that deal with urban challenges with an experimental approach. The expectation is that the ‘in-between’ character of labs can lead to innovative experiments and solutions for urban challenges, such as the liveability in deprived neighbourhoods or the energy transition. At the same time, the experimental approach can pose risks for public values, such as legitimate decision-making and accountability.
  Because urban labs are a new phenomenon, it is unknown how stakeholders deal with such dilemmas in daily practice. By zooming in on the empirical case of urban labs in the Dutch city of Rotterdam we ask: which value trade-offs are made in the liminal space of urban labs and which new institutional rules emerge in order to deal with these trade-offs? On the basis of a qualitative analysis, we identify the following trade-offs: (1) professionalism versus inclusivity, (2) pragmatism versus activism, (3) financial versus societal capital, (4) experimentation versus accountability. New institutional rules for dealing with these trade-offs can potentially address the lack of legitimacy in decision-making yet may also hamper the open-ended and experimental nature of urban labs.


Lieke Oldenhof
Dr. L.E. Oldenhof is universitair hoofddocent Antropologie van de Veranderende Verzorgingsstaat, Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sabrina Rahmawan-Huizenga
S. Rahmawan-Huizenga MSc is PhD-student, Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hester van de Bovenkamp
Prof. dr. H.M. van de Bovenkamp is hoogleraar Patiëntwetenschappen, Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Roland Bal
Prof. dr. R.A. Bal is hoogleraar Beleid en Bestuur van de Gezondheidszorg, Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Vrij artikel

Access_open Normatieve afwegingen in onderzoek naar zorgnetwerken

De meerwaarde van inzicht in structuren én praktijken

Trefwoorden care networks, health policy, integrated care, public administration, social practice approach
Auteurs Galina van der Weert, Oemar van der Woerd en Nick Zonneveld
SamenvattingAuteursinformatie

  Current public administration research on networks in healthcare focuses on technical-rational aspects to find the ‘right’ constellation of structures and processes to perform optimally. Increasingly, this approach is criticized due to a lack of attention to versatile factors related to social and institutional practices inherent to collaboration. As a result, taking a normative stance towards healthcare networks is difficult. We argue that a social practice approach provides additional value about the interplay of these factors when assessing healthcare networks. Next to structuration of collaboration, we also need knowledge and insights about social and institutional practices to develop a better understanding about why collaboration is often problematic, and how this affects practice and policy. We illustrate the added value of this approach with the example of integrated birth care in the Netherlands.


Galina van der Weert
G.E. van der Weert is promovenda bij het Institute for Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen.

Oemar van der Woerd
O. van der Woerd, MSc is promovendus Healthcare Governance, Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nick Zonneveld
N. Zonneveld, MSc is senior onderzoeker bij Vilans & promovendus Integrale Netwerkzorg bij Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Department of Organization Studies, Tilburg University.