13890069_covr
Rss

Beleid en Maatschappij

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen

  This editorial offers an introduction to the current issue.


Tamara Metze
Dr. Tamara Metze is universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Bestuur en Beleid aan de Wageningen Universiteit en redactielid van Beleid en Maatschappij.
Artikel

Access_open Verschillen in houding ten aanzien van milieu en klimaat in Nederland

Trefwoorden environmental policy, climate policy latent class analysis, public survey Netherlands, institutional trust, attitudes environment and climate
Auteurs Nick Weessies, Jetske Bouma, Tanja van der Lippe e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

  People differ greatly in their attitudes towards environmental issues and climate change. To better engage the various groups within society in environmental and climate policy, it is important to understand the differences between them and to take these differences into account in the design of and communication around environmental policies. Using a Latent Class Analysis, data was drawn from the Dutch Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences and, in particular, from the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency’s 2020 survey De balans voor de leefomgeving. That data was used to identify five different groups representing five different public attitudes towards the living environment: problem-deniers, those scarcely involved, those locally involved, those passively involved and those actively involved. There are at least three lessons that those who communicate about environmental policy can learn from this: (1) pay attention to differences in information needs, (2) link environmental issues to people’s perceptions of their immediate living environment, and (3) pay attention to differences in institutional trust.


Nick Weessies
Nick Weessies, MSc is onderzoeksmedewerker bij het Virtual Burglary Project aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Jetske Bouma
Dr. Jetske Bouma is als senior wetenschappelijk onderzoeker en milieueconoom werkzaam bij de sector Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Tanja van der Lippe
Prof. dr. ir. Tanja van der Lippe is hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht.

Jarry T. Porsius
Dr. Jarry T. Porsius is senior wetenschappelijk medewerker statistiek bij de sector Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Reflectie & debat

Access_open Inleiding: De ervaring van klassenmigratie als kritiek op de meritocratie

Auteurs Cody Hochstenbach en Mark van Ostaijen
SamenvattingAuteursinformatie

  Reflection and debate initiates academically inspired discussions on issues that are on the current policy agenda.


Cody Hochstenbach
Dr. Cody Hochstenbach is lid van de redactie van Beleid en Maatschappij en stadsgeograaf aan de Universiteit van Amsterdam.

Mark van Ostaijen
Dr. Mark van Ostaijen is als assistant professor verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt als managing director van het LDE Centre Governance of Migration and Diversity en is redactielid van Beleid en Maatschappij.
Reflectie & debat

Access_open Het ontwaken van een klassenmigrant

Auteurs Milio van de Kamp
SamenvattingAuteursinformatie

  Reflection and debate initiates academically inspired discussions on issues that are on the current policy agenda.


Milio van de Kamp
Milio van de Kamp, MSc, is socioloog en schrijver. Hij is universitair docent interdisciplinaire sociale wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, en auteur van het boek Misschien moet je iets lager mikken.
Reflectie & debat

Access_open Milio’s identiteitskapitaal

Auteurs Mick Matthys
SamenvattingAuteursinformatie

  Reflection and debate initiates academically inspired discussions on issues that are on the current policy agenda.


Mick Matthys
Dr. Mick Matthys is schrijver en was voor zijn pensioen docent aan de Universiteit Utrecht.

  Reflection and debate initiates academically inspired discussions on issues that are on the current policy agenda.


Charisma Hehakaya
Charisma Hehakaya, PhD, is universitair docent op de afdeling Global Public Health & Bioethics aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Reflectie & debat

Access_open Wat willen we voor studenten uit de arbeidersklasse?

Klassenmigranten die netjes assimileren of zichzelf kunnen blijven?

Auteurs Jeroen Rijnders, Ethan Auer en Jocelyn Ballantyne
SamenvattingAuteursinformatie

  Reflection and debate initiates academically inspired discussions on issues that are on the current policy agenda.


Jeroen Rijnders
Dr. Jeroen Rijnders is universitair docent diversiteit, ethiek en recht aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ethan Auer
Ethan Auer is research masterstudent in philosophy aan de Universiteit Utrecht en is student-assistent bij het Class-Conscious Academics Network.

Jocelyn Ballantyne
Dr. Jocelyn Ballantyne is universitair docent aan het University College Utrecht van de Universiteit Utrecht.

  Reflection and debate initiates academically inspired discussions on issues that are on the current policy agenda.


Milio van de Kamp
Milio van de Kamp, MSc, is socioloog en schrijver. Hij is universitair docent interdisciplinaire sociale wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, en auteur van het boek Misschien moet je iets lager mikken.
Boekensignalement

Een zoektocht naar sociale verandering

Een recensie van Het vonnis van de samenleving door Didier Eribon

Auteurs Koen Bruning
SamenvattingAuteursinformatie

  In this feature authors review recently published books on subjects of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Koen Bruning
Koen Bruning is schrijver en publicist.
De blinde vlek

Het opgeblazen bestuur

Auteurs Mark van Ostaijen
SamenvattingAuteursinformatie

  The most relevant part of a discussion is not what is discussed but what cannot be spoken of. The real taboos are those for which it is taboo to call them taboos. The status quo defines itself as non-ideological while denouncing any challenge to itself as radical. Therefore the column ‘De blinde vlek’ frames the framers, politicizes the status quo and articulates what is not heard of.


Mark van Ostaijen
Dr. Mark van Ostaijen is als assistant professor verbonden aan het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt als managing director van het LDE Centre Governance of Migration and Diversity en is redactielid van Beleid en Maatschappij.