Disclaimer

Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van Boom bestuurskunde, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Boom bestuurskunde streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar secties kunnen hierin achterblijven. Boom bestuurskunde en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom bestuurskunde.

Voor bestellingen via deze website gelden de algemene verkoopvoorwaarden. Op enkele plaatsen op deze site (daaronder worden begrepen ook alle sites behorende bij Boom bestuurskunde), kunnen personen adresgegevens invullen, bijvoorbeeld bij een bestelling of een verzoek om informatie. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand en kunnen worden gebruikt om u te informeren over de uitgaven op uw vakgebied van Boom bestuurskunde. U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen of laten verwijderen.

Kies uw weergave Covers view Covers view