13890069_covr
Rss

Beleid en Maatschappij

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Van de redactie

50 jaar Beleid en Maatschappij

Auteurs Claartje Brons en Nanke Verloo
SamenvattingAuteursinformatie

  This editorial offers an introduction to the current issue.


Claartje Brons
Dr. Claartje Brons werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het beschermen en vernieuwen van de democratie en is redactielid van Beleid en Maatschappij.

Nanke Verloo
Dr. Nanke Verloo is universitair docent stedelijke planologie aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de redactie van Beleid en Maatschappij.
Dossier

Access_open Introductie op het themanummer

Werken aan diversiteit en inclusie in organisaties

Auteurs Nanke Verloo
SamenvattingAuteursinformatie

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Nanke Verloo
Dr. Nanke Verloo is universitair docent stedelijke planologie aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de redactie van Beleid en Maatschappij.
Dossier

Diversiteit en inclusie in het midden- en klein­bedrijf

Inclusieve kinderboeken in Misc Store

Auteurs Brigitta Surjadi
SamenvattingAuteursinformatie

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Brigitta Surjadi
Brigitta Surjadi, MSc is oprichter en mede-eigenaar van Misc-store.com en Misc-distribution.com.

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Sevgi Yilmaz
Sevgi Yilmaz, MSc is expert antiracisme en inclusie bij het stadsmariniersteam van de gemeente Rotterdam.

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Machiel Keestra
Dr. Machiel Keestra is centrale diversity officer en assistant professor aan het Institute for Interdisciplinary Studies aan de Universiteit van Amsterdam.
Dossier

Een blauwe familie voor iedereen

Diversiteit en inclusie voor een beter politiekorps

Auteurs Saniye Çelik
SamenvattingAuteursinformatie

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Saniye Çelik
Dr. Saniye Çelik is lector diversiteit en inclusie aan de Hogeschool Leiden en opleider aan de Universiteit Leiden.
Dossier

‘Leer je eigen blinde vlekken kennen’

Interview Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Auteurs Janine Bonenberg en Dick Houtzager
SamenvattingAuteursinformatie

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Janine Bonenberg
Drs. Janine Bonenberg is woordvoerder bij het Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Dick Houtzager
Mr. Dick Houtzager is wetenschappelijk medewerker bij het Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.
Dossier

Access_open We zijn er nog niet

De lange weg naar een inclusieve organisatie

Auteurs Marieke van den Brink en Saniye Çelik
SamenvattingAuteursinformatie

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Marieke van den Brink
Prof. dr. Marieke van den Brink is hoogleraar gender en diversity aan de Radboud Universiteit.

Saniye Çelik
Dr. Saniye Çelik is lector diversiteit en inclusie aan de Hogeschool Leiden en opleider aan de Universiteit Leiden.
Dossier

Access_open Structurele ‘bite’ van diversiteit en inclusie

Trefwoorden Diversiteit, BLM, institutioneel racisme, Inclusie, Transformatie
Auteurs Halleh Ghorashi
SamenvattingAuteursinformatie

  Diversiteit is een van de meest besproken onderwerpen geweest in de laatste twee decennia, zij het dat het begrip soms veel aandacht krijgt (wanneer het economisch goed gaat) en soms haast in vergetelheid raakt (in tijden van crisis). Ik bespreek in deze bijdrage enkele onderliggende aspecten van deze wisselende houding tegenover diversiteit. Ik plaats eerst de in Nederland dominante benadering van diversiteit (de deficitbenadering) in een breder historisch kader. Hiermee laat ik zien dat diversiteitsinterventies in Nederland tot voor kort tandeloos waren, omdat ze het normdenken niet ter discussie stelden. Vervolgens beargumenteer ik dat voor duurzame verandering investeren in inclusieve structuren nodig is. De BLM-beweging heeft deze noodzaak meer dan ooit op de agenda van samenleving en organisaties gezet. Ik beschrijf wat er nodig is om het diversiteitsvraagstuk een structurele ‘bite’ te geven, zodat diversiteit in de samenleving een verschil kan maken.


Halleh Ghorashi
Prof. dr. Halleh Ghorashi is hoogleraar diversiteit en integratie aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.
De blinde vlek

Access_open Pak antisemitisme aan als vorm van discriminatie en racisme

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding staat échte bestrijding van antisemitisme in de weg

Auteurs Jeff Handmaker en Wim Scholten
SamenvattingAuteursinformatie

  The most relevant part of a discussion is not what is discussed but what cannot be spoken of. The real taboos are those for which it is taboo to call them taboos. The status quo defines itself as non-ideological while denouncing any challenge to itself as radical. Therefore the column ‘De blinde vlek’ frames the framers, politicizes the status quo and articulates what is not heard of.


Jeff Handmaker
Dr. Jeff Handmaker, LLB, LLM, is universitair hoofddocent rechtssociologie aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit.

Wim Scholten
Drs. Willem Scholten, apotheker (n.p.) is onder andere bestuurskundige en voormalig rijks- en internationaal ambtenaar.