Rp_0486-4700_2018_060_004_covr Rss

Res Publica

Res Publica is het politiek-wetenschappelijk tijdschrift der Lage Landen. Het is een blad van Nederlanders en Vlamingen. Naast de traditionele wetenschappelijke artikelen, wordt er ook aandacht geschonken aan opiniërende artikelen in het ‘politiek essay’. In het ‘symposium’ nemen academische en praktijkpoliticologen stelling in over actuele dossiers. Discussiepunten kunnen zowel het academische politieke bedrijf tot voorwerp hebben, als thema’s die in het bredere politieke leven beroering wekken. De ‘boekenrubriek’ brengt een op zichzelf staande bijdrage over politiek en/of wetenschap. Ze behandelt een voor de Nederlands-Vlaamse politicologie interessant onderwerp of werden door Nederlandse of Vlaamse auteurs geschreven.

De artikelen in Res Publica zijn double blind peer reviewed. Res Publica is opgenomen in de VABB-lijst.

In 2019 is Res Publica opgevolgd door Politics of the Low Countries een volledig Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift van dezelfde redactie.