22133550_omslag108px
Rss

Beleidsonderzoek Online


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen Alle samenvattingen uitklappen
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Verantwoordingsonderzoek 2020

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Ruud de Smit en Robin Borg
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan het onderzoek naar de mate waarin fiscale regelingen voldoen aan het toetsingskader uit de Rijksbegrotingsvoorschriften.


Ruud de Smit
Ruud de Smit is coördinator van het fiscale team van de Algemene Rekenkamer.

Robin Borg
Robin Borg is onderzoeker/fiscalist bij de Algemene Rekenkamer.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Ragnhild Davidse
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan het onderzoek naar dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen.


Ragnhild Davidse
Ragnhild Davidse is afdelingshoofd Gedrag in het verkeer en projectmanager Diepteonderzoek verkeersongevallen bij SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Doeltreffendheid van de wezenuitkering

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Mirjam Engelen
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de wezenuitkering.


Mirjam Engelen
Mirjam Engelen is partner bij De Beleidsonderzoekers.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Gedeelde belangen, wederzijds profijt?

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Alexander Otgaar
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan de beleidsdoorlichting van artikel 1 (‘duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen’) van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).


Alexander Otgaar
Alexander Otgaar is senior onderzoeker bij de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Doeltreffendheid en doelmatigheid van het uniform subsidiekader (USK)

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Carolien Klein Haarhuis
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan de evaluatie van het uniform subsidiekader (USK).


Carolien Klein Haarhuis
Carolien Klein Haarhuis is senior adviseur bij Sira Consulting.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Opleidingen voor data scientists

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Douwe Grijpstra
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan de haalbaarheidsstudie voor een opleiding voor data scientists.


Douwe Grijpstra
Douwe Grijpstra is manager arbeidsmarktonderzoek bij Panteia.
Beleidsonderzoek Benut

Access_open Mobiele telefoons in de klas in het voortgezet onderwijs

Trefwoorden Beleidsonderzoek Benut
Auteurs Louise Kos en Ton Klein
SamenvattingAuteursinformatie

  In de rubriek Beleidsonderzoek Benut besteden we dit keer aandacht aan een reviewstudie naar de effecten van het gebruik van mobiele telefoons in de klas.


Louise Kos
Louise Kos is onderzoeker-adviseur bij Oberon.

Ton Klein
Ton Klein is directeur van Oberon.
Artikel

Access_open Responsieve beleidsevaluatie: theorie en praktijk van een participatieve methode met impact

Themareeks Methoden en benaderingen in de beleidsevaluatie, Dick Hanemaayer, Jos Mevissen, Valérie Pattyn (red.)

Trefwoorden Themareeks Methoden en benaderingen in de beleidsevaluatie
Auteurs Tineke Abma
SamenvattingAuteursinformatie

  Responsieve evaluatie is een visie op beleidsevaluatie waarin de dialoog tussen diverse stakeholders centraal staat. Deze dialoog vormt een middel om de stem en issues van stakeholders eerst te articuleren in de kring van convergerende belangen, om die vervolgens in onderhandeling te brengen met anderen, zodat wederzijds begrip kan ontstaan over de (beleids)praktijk. Belanghebbenden worden actief betrokken in alle fasen van de evaluatie. De methode is participatief en genereert impact tijdens de evaluatie. Responsieve evaluatie is bruikbaar voor beleidsterreinen met een grote mate van ambiguïteit en divergerende belangen en perspectieven.


Tineke Abma
Tineke Abma is hoogleraar Ouderenparticipatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en Executive-Director van Leyden Academy on Vitality and Ageing.