13890069_covr
Rss

Beleid en Maatschappij

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2021 Alle samenvattingen uitklappen
Van de redactie

Op naar een nieuw begin

Auteurs Claartje Brons
SamenvattingAuteursinformatie

  This editorial offers an introduction to the current issue.


Claartje Brons
Dr. Claartje Brons is programmamanager Versterking Democratie en Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en redactielid van Beleid en Maatschappij.
Artikel

Diversiteit en inclusie bij de rijksoverheid: met beleid vooruit

Trefwoorden diversity, inclusion, culture, leadership, public sector
Auteurs Saniye Çelik
SamenvattingAuteursinformatie

  The Dutch public sector wants to become more diverse and inclusive, which seems necessary for the legitimacy and confidence of the government. This explorative study took place within two Dutch national government departments and shows how scientific insights into diversity and inclusion are reflected in government practice. Four results can be derived from this study: (1) The sense of urgency around diversity and inclusion has a stimulating effect, but the embedding of the theme into both departments deserves attention. (2) There is a wealth of perspectives and interventions, but hardly any attention to the connection with society. (3) The themes of leadership and inclusion should be higher on the agenda. (4) Psychological security determines an inclusive culture.
  Important conclusions and recommendations are:
  - Formulate a clear vision of diversity and inclusion, and involve the entire organisation in the approach.
  - Strengthen an inclusive culture, and invest in inclusive leadership.
  - Promote diversity at the top of the organisation.

  Notably, the influx of diversity in the workforce is still the priority of many public organisations. However, the flow and retention of these employees needs more attention. There lies an important task for executives. These conclusions and recommendations form a basis for organisations that want to move forward with policies and interventions on diversity and inclusion.


Saniye Çelik
Dr. Saniye Çelik is lector diversiteit aan de Hogeschool Leiden en opleider aan de Universiteit Leiden. www.hsleiden.nl/diversiteit.
Artikel

Transitietheorie in de beleidspraktijk

Van cherry picking naar robuuste onderbouwing

Trefwoorden Transition policy, Social change theory, Sustainability, Normativity, Energy policy
Auteurs Albert Faber
SamenvattingAuteursinformatie

  Policy makers who work on sustainability transitions are well informed by transition science. As many scientific disciplines transition science comprises several theories and schools of thought, with distinct concepts and logical frames. The implication is that we can distinguish – subtle and implicit – different normative assumptions about, e.g., role of government, theory of social change, object of policy and issues of power. Such normative assumptions could then translate into policy, often without a proper assessment. This article aims to make such normative assumptions in transition theories more explicit. I explore how these normative elements translate into actual transition policy in a case of Dutch policy for ‘regional energy strategies’. Revealing normative elements in transition policy (or any policy field) can help policy makers to avoid pitfalls of conceptual cherry picking, thus contributing to transition policy that is scientifically and normatively robust.


Albert Faber
Ir. Albert Faber werkt als strateeg bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Claartje Brons
Dr. Claartje Brons is programmamanager Versterking Democratie en Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en redactielid van Beleid en Maatschappij.

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Meike Bokhorst
Dr. Meike Bokhorst is projectleider Armoede bij de Nationale ombudsman en senior onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Jeff Handmaker
Dr. Jeff Handmaker is universitair hoofddocent rechtssociologie, International Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sanne Taekema
Prof. dr. Sanne Taekema is hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie, Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam.

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Imrat Verhoeven
Dr. Imrat Verhoeven is universtair docent bestuur en beleid aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam.

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Petra Paulides-Ruitenberg
Drs. ing. Petra Paulides-Ruitenberg is zelfstandig adviseur Lokale Democratie en voormalig griffier. Ze is verbonden aan het programma ‘Democratie in Actie’, een samenwerkingsprogramma vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en alle beroeps- en belangenverenigingen.
Dossier

Access_open Ethiek van de macht

Over de moed van de held

Auteurs Erik Pool
SamenvattingAuteursinformatie

  In this feature authors discuss recent research findings that are of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Erik Pool
Erik Pool, BA is programmadirecteur Dialoog en Ethiek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Boekensignalement

Tussen strijd en wederkerigheid

Het nieuwe Westen van Hans Boutellier

Auteurs Bram Verhulst
SamenvattingAuteursinformatie

  In this feature authors review recently published books on subjects of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Bram Verhulst
Bram Verhulst, MA MSc is docent bestuurskunde en politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Boekensignalement

Kangoeroes aan de poort

Auteurs Mirte van Hout
SamenvattingAuteursinformatie

  In this feature authors review recently published books on subjects of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Mirte van Hout
Mirte van Hout, BSc is research masterstudent Public Administration & Organisational Science aan de Universiteit Utrecht.

  The most relevant part of a discussion is not what is discussed but what cannot be spoken of. The real taboos are those for which it is taboo to call them taboos. The status quo defines itself as non-ideological while denouncing any chal-lenge to itself as radical.
  Therefore the column ‘De Blinde Vlek’ frames the framers, politicizes the status quo and articulates what is not heard of.


Hans Sleurink
Hans Sleurink, werkzaam als journalist en tv-programmamaker, is van oordeel dat journalistiek en wetenschap nauwere betrekkingen met elkaar moeten zoeken omwille van een levendiger en adequater maatschappelijk debat.