Zoekresultaat: 135 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Rubriek Book Review x
Dissertatie

Deciding for tomorrow today

What makes governmental decisions about water infrastructure forward looking?

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 4 2021
Auteurs Wieke Pot

Wieke Pot
Van Slingelandtlezing

Nieuwe bestuurscultuur begint bij herijking van het sociaal contract

Van Slingelandtlezing, Vereniging voor Bestuurskunde ­4 november 2021

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 4 2021
Auteurs Kim Putters
Auteursinformatie

Kim Putters
Prof. dr. Kim Putters is directeur bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy and Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Dissertatie

Understanding street-level bureaucrats’ attitude towards clients

A social psychological approach

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 4 2021
Auteurs Shelena Keulemans

Shelena Keulemans

  In this feature authors review recently published books on subjects of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Mirte van Hout
Mirte van Hout, BSc is research masterstudent Public Administration & Organisational Science aan de Universiteit Utrecht.
Boekensignalement

Tussen strijd en wederkerigheid

Het nieuwe Westen van Hans Boutellier

Tijdschrift Beleid en Maatschappij, Aflevering 4 2021
Auteurs Bram Verhulst
SamenvattingAuteursinformatie

  In this feature authors review recently published books on subjects of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Bram Verhulst
Bram Verhulst, MA MSc is docent bestuurskunde en politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Dissertatie

Local government in times of global challenges

The implications of the Financial Crisis since 2007 on public finances at the municipal level in the Netherlands

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 3 2021
Auteurs Jan Porth

Jan Porth
Dissertatie

Designing ‘context-specific’ regional innovation policy

A study on the role of regional government in six European regions

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 3 2021
Auteurs Fabienne Corvers

Fabienne Corvers
PhD Review

Allied Against Austerity Transnational Cooperation in European Anti-Austerity Movement

PhD by Bernd Bonfert (Radboud University Nijmegen), supervisors: Angela Wigger & Laura Horn

Tijdschrift Politics of the Low Countries, Aflevering 2 2021
Auteurs Mònica Clua-Losada
Auteursinformatie

Mònica Clua-Losada
Dr. Mònica Clua-Losada is Full Professor at the Department of Political Science of The University of Texas Rio Grande Valley. She is editor-in-chief of the journal Global Political Economy.
PhD Review

Pragmatic Citizens – A Bottom-Up Perspective on Participatory Politics

PhD by Hannah Werner (KU Leuven and Universiteit van Amsterdam), supervisors: Sofie Marien, Wouter van der Brug & Marc Hooghe

Tijdschrift Politics of the Low Countries, Aflevering 2 2021
Auteurs Anna Kern
Auteursinformatie

Anna Kern
Anna Kern is assistant professor at the Department of Political Science at Ghent University, Belgium.
PhD Review

Economic Insecurity and Populist Radical Right Voting

PhD by Take Sipma (Radboud Universiteit Nijmegen), supervisors: M. Lubbers & N. Spierings

Tijdschrift Politics of the Low Countries, Aflevering 2 2021
Auteurs Eelco Harteveld
Auteursinformatie

Eelco Harteveld
Eelco Harteveld is assistant professor at the Department of Political Science at the University of Amsterdam, the Netherlands. He was a member of Take Sipma’s dissertation committee.

  Wereldwijd staan overheden voor grote opgaven, zoals klimaatverandering en maatschappelijke ongelijkheid. Hoe kunnen zij zich beter toerusten voor deze opgaven? En welke rol kan evaluatieonderzoek hierbij spelen? Deze vragen staan centraal in het toegankelijk geschreven boek Changing bureaucracies: Adapting to uncertainty, and how evaluation can help (Abingdon/New York: Routledge 2021), onder eindredactie van Burt Perrin en Tony Tyrrell. Jedid-Jah Jonker bespreekt deze bundel en staat hierbij onder meer stil bij de relevantie van de inzichten uit het boek voor de Nederlandse overheid.


Jedid-Jah Jonker
Jedid-Jah Jonker is strateeg-onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer.

  In this feature authors review recently published books on subjects of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Coen Brummer
Coen Brummer, MA MSc is directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Tevens is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij een proefschrift schrijft over Samuel van Houten (1837-1930) en het Nederlands liberalisme.

  In this feature authors review recently published books on subjects of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Rik Peels
Dr. Rik Peels is universitair hoofddocent aan de afdeling Filosofie (faculteit Geesteswetenschappen) en de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt een ERC-project over extreme overtuigingen. (www.extremebeliefs.com)

  In this feature authors review recently published books on subjects of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Fabian Dekker
Dr. Fabian Dekker is projectleider en senior onderzoeker arbeidsmarkt bij SEOR en redactielid van Beleid en Maatschappij.

  In this feature authors review recently published books on subjects of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Joram Feitsma
Dr. Joram Feitsma is werkzaam als universitair docent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

  In this feature authors review recently published books on subjects of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Dr Duco Bannink
Dr. Duco Bannink is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit en redactielid van Beleid en Maatschappij.

  In this feature authors review recently published books on subjects of interest to readers of Beleid en Maatschappij.


Prof. dr. ir. Jan van Tatenhove
Prof. dr. ir. Jan van Tatenhove is hoogleraar marine governance and maritime spatial planning en hoofd van het Centre for Blue Governance aan de Universiteit van Aalborg in Denemarken. In zijn onderzoek richt hij zich op de institutionalisering van maritieme governance-arrangementen (bijvoorbeeld in diepzeebedmijnbouw, scheepvaart in de Arctische regio, en maritieme ecologische restoratie) en processen van regionalisering op het niveau van Europese zeeën (zoals grensoverschrijdende maritieme ruimtelijke ordening).
Dissertatie

Global sustainability agenda and institutional change

Power relations, historical institutionalism, and discourse analysis in the Indonesian palm oil sector

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 1 2021
Auteurs Annisa Joviani Astari

Annisa Joviani Astari
Dissertatie

The austerity paradox (De bezuinigingsparadox)

How municipalities (can) innovatively cope with fiscal stress

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 1 2021
Auteurs Tom Overmans

Tom Overmans

  Volgens de auteurs van dit boek vertoont de huidige representatieve keuzedemocratie scheurtjes, om niet te zeggen barsten. Er is steeds minder dualisme tussen kabinet en Kamer. Keuzes worden gemaakt op basis van een relatief gesloten netwerk dat denkt in termen belangenuitruil en kleine stappen. Kennis uit onderzoek wordt in dat proces onderbenut. Besturen bestaat uit top-down processen. De politieke en ambtelijke top heeft een obsessie om altijd in control te willen zijn. Die regenteske en conservatieve benadering past volgens de auteurs echter steeds minder in een steeds complexere wereld. We moeten daarom streven naar een participatieve kennisdemocratie, waarin de beleidsambtenaar van de 21ste eeuw functioneert als een katalyserende spil in een proces van open en innovatieve beleidsontwikkeling.
  Het is een waardevol boek met een belangrijke boodschap: veel kan en moet inderdaad anders. Enkele belangrijke thema’s komen in het boek echter onvoldoende aan de orde. In deze boekbespreking wordt hier dieper op ingegaan.


Frans de Haan
Drs. Frans de Haan is als coördinator onderzoek werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Toont 1 - 20 van 135 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.