Zoekresultaat: 224 artikelen

x
Thema-artikel

Vernieuwing van vakmanschap

Een kritische analyse van de professionaliseringsactiviteiten van de Algemene Bestuursdienst (ABD)

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 2 2022
Trefwoorden Algemene Bestuursdienst (ABD), Senior Civil Servants, Public Managers, Craftwork, Professionalisation, Institutionalisation
Auteurs Mirko Noordegraaf en Erik-Jan van Dorp
SamenvattingAuteursinformatie

  In this paper we study the institutional impact of the Dutch senior executive service (Dutch: Algemene Bestuursdienst, hereafter: ABD) on the craft of senior civil servants in Dutch government. Our study rests upon a thorough evaluation conducted in 2020. For this study, we interviewed 51 (former) cabinet ministers, members of parliament, senior civil servants, HR experts and ‘outsiders’. We structure our paper in three parts. First, we discuss the founding principles and motives for the institutional renewal that became the ABD. Second, we discuss the ABD’s practice. Third, we signal and interpret the outcomes of the ABD so far. This results in five critical observations. We conclude the ABD has become an institutional fact. Nonetheless, the ABD could have done more to transcend the focus on individual appointments and development of collective craftmanship, and to visibly shape and protect such craftmanship.


Mirko Noordegraaf
Prof. dr. M. Noordegraaf is hoogleraar publiek management aan de Universiteit Utrecht (UU), en vice-decaan maatschappelijke impact, en tevens voorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

Erik-Jan van Dorp
G.H. van Dorp, MSc is als universitair docent werkzaam bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht (UU).
Thema-artikel

Te veel van het goede?

De meerwaarde en risico’s van employability van ambtelijke managers

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 2 2022
Trefwoorden employability, HRM, management development, mobility, public managers
Auteurs Jasmijn van Harten, Brenda Vermeeren en Carina Schott
SamenvattingAuteursinformatie

  Employability is often framed as a win-win situation for both organizations and employees. It is therefore no surprise that governments’ management development policies usually heavily invest in the employability of public managers. Whether this approach has potential downsides for both parties has been overlooked so far. The aim of this article is to present a critical view on employability of public managers. We illustrate the added value as well as risks of employability investments by using recent Dutch data on senior civil servants. Our findings indicate that employability has benefits but that it can become ‘too much of a good thing’ leading to risks as organizational amnesia and loss of managerial credibility.


Jasmijn van Harten
Dr. J. van Harten is universitair docent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht

Brenda Vermeeren
Dr. B. Vermeeren is universitair hoofddocent bij het departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Carina Schott
Dr. C. Schott is universitair docent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht

Rik Reussing
Dr. G.H. Reussing is onderwijscoördinator van de joint degree Public Governance across Borders aan de Universiteit Twente en redactiesecretaris van Bestuurswetenschappen.
Artikel

Klokkenluiden in de wetenschap

In het hol van de leeuw

Tijdschrift Beleid en Maatschappij, Aflevering Online First 2022
Trefwoorden whistleblowing, research integrity, research misconduct, retaliation, stress
Auteurs Steven De Peuter en Gert Storms
SamenvattingAuteursinformatie

  Research integrity has received increased attention, in the literature as well as in policy. A host of initiatives is supporting its promotion. However, misconduct will not cease to exist and needs to be reported, by whistleblowers. It takes a lot of courage to blow the whistle as it can have an enormous impact on the whistleblower’s career and personal well-being – and that of colleagues and researchers associated with the perpetrator. Therefore, it is important to be cognisant of the stressful process that accompanies the act of whistleblowing, to provide clear and accessible procedures to report misconduct, and to support whistleblowers throughout the process. Furthermore, it is essential that appropriate whistleblower protection measures are in place and enforced. Based on the current review of the literature, we provide some recommendations for policy and argue that an obligation to report scientific misconduct would currently do more harm than good.


Steven De Peuter
Dr. Steven De Peuter is postdoctoraal onderzoeker wetenschappelijke integriteit aan KU Leuven.

Gert Storms
Prof. Dr. Gert Storms is gewoon hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven.
Artikel

Access_open Niet alleen lokaal

Verkenning van verschillen tussen coproductie-initiatieven op de lokale, regionale en nationale bestuurslagen

Tijdschrift Beleidsonderzoek Online, april 2022
Auteurs Hessel Bos en Carola van Eijk
SamenvattingAuteursinformatie

  Coproductie is niet meer weg te denken uit de Nederlandse bestuurspraktijk. Hierbij ligt de focus vooral op de lokale bestuurslaag, waar coproductie makkelijker te implementeren zou zijn. Toch bestaan er wel degelijk coproductie-initiatieven op regionaal en nationaal niveau. De lokale, regionale en nationale overheid vervullen echter staatsrechtelijk en institutioneel gezien andere functies en voeren andere taken uit. Daarnaast verschilt de (gepercipieerde) afstand tussen burger en overheid tussen de bestuurslagen, evenals het abstractieniveau van de onderwerpen die op de betreffende bestuurslaag worden behandeld. Bestaand onderzoek richt zich echter nauwelijks op de vraag of coproductie hiermee wel op dezelfde wijze wordt vormgegeven op de verschillende bestuurslagen. Dit exploratieve onderzoek verkent deze verschillen door het bestuderen van zes coproductie-initiatieven op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ordening en pleit voor meer onderzoek naar coproductie op regionaal en nationaal niveau.


Hessel Bos
Hessel Bos heeft in 2020 de master Public Management and Leadership met honours afgerond aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie heeft hij een jaar stage gelopen in de Eerste Kamer bij de GroenLinksfractie. Een belangrijk onderwerp waarvoor hij zijn ondersteuning heeft verleend, is het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet, waarin ook het participatieproces is vastgelegd. Tijdens zijn studie werkte hij bij het Interstedelijk Studenten Overleg als beleidsmedewerker medezeggenschap. Inspraak en (mede)zeggenschap zijn belangrijke interesses voor hem. Momenteel is hij werkzaam als docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen op het Zwijsen College.

Carola van Eijk
Carola van Eijk is als universitair docent verbonden aan het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden. In haar onderzoek richt zij zich op de coproductie van publieke diensten en andere vormen van burgerparticipatie waarbij een directe interactie ontstaat tussen burgers en de overheid. Ze bestudeert onder andere de motivatie van burgers om deel te nemen, de conflicterende belangen waarmee overheidsprofessionals te maken krijgen in coproductieprocessen en de uitdagingen rondom het organiseren van coproductie in kwetsbare buurten.

  From 1964 (until 1990 globally) political science would become the dominant approach within the (local) administrative sciences in the Netherlands. This position took over from the legal approach. During this period, the concepts of politics, policy and decision-making were central to research and theory formation. In the period since 1990, we have seen a broader perspective emerging on institutions, management and governance in which Public Administration will increasingly profile itself as an independent discipline. This essay harks back to the importance of the legal approach for (local) administrative sciences from the time of the man who is regarded in the Netherlands as the founder of the discipline of Public Administration: Gerrit van Poelje. More specifically, the author addresses the question of the relationship between Public Administration and legal science in the more than one hundred years of (local) administrative science. After Gerrit van Poelje (his dissertation from 1914 is an important milestone in that history), the author discusses eleven other key persons who have made their own contribution to that history at various universities based on their legal expertise (in the broad senseHe concludes the essay with a brief discussion of the relevance of law and legal science for the future of public administration (the field) and Public Administration (the discipline).


Rik Reussing
Dr. G.H. Reussing is onderwijscoördinator van de joint degree Public Governance across Borders aan de Universiteit Twente en redactiesecretaris van Bestuurswetenschappen.
Artikel

Access_open Lokale beleidsvrijheid: geven en nemen?

Over de relatie tussen formele beleidsvrijheid, ambtelijke capaciteit, schaal en politieke verandering

Tijdschrift Bestuurs­wetenschappen, Aflevering 1 2022
Auteurs Jolijn De Roover, Jan Wynen, Wouter Van Dooren e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

  Local policy freedom is often equated with the formal policy freedom of municipalities and thus with the formal boundaries that determine the local playing field. In this article, we question this approach. It is not clear to what extent formal policy freedom is a good measure for the ‘real’ policy freedom of municipalities, and thus for the policy freedom that municipalities use in policy implementation. Does more formal policy freedom necessarily lead to more used policy freedom? Moreover, not every municipality uses formal policy freedom in the same way. To indicate variance in policy discretion used, reference is often made to official capacity, scale and political changes. However, it is unclear to what extent these variables have an impact on local policy freedom. The authors investigate the link between formal and used policy freedom, official capacity, scale and political change on the basis of Flemish policy reform. Based on an analysis of financial data, they conclude that more formal policy freedom can be an incentive for more used policy freedom, but also that the explanatory power of administrative capacity, scale and political change is limited. In both research and policy, we need more attention for the value of social interaction, soft skills and networking.


Jolijn De Roover
Dr. J. De Roover is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en freelance docent ‘Good Governance’ aan de Universiteit van Tilburg.

Jan Wynen
Prof. dr. J. Wynen is onderzoekshoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen organisaties en veranderende omgevingen.

Wouter Van Dooren
Prof. dr. W. Van Dooren is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Antwerpen en daarnaast voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid.

Jan Boon
Dr. J. Boon is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen bij het departement Politieke wetenschappen.
Artikel

Regionalisering in de ouderenzorg

Een beleidssociologisch perspectief op grootschalige verandering

Tijdschrift Beleid en Maatschappij, Aflevering Online First 2022
Trefwoorden decentered approach, health policy, Regionalization, regional networks, elderly care
Auteurs Jitse Schuurmans, Oemar van der Woerd, Roland Bal e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

  Regionalization is foregrounded among policymakers as a solution to the complex problems elderly care is facing, such as a pertinent staff shortage, a greying population and a lack of suitable accommodation. In this article, following a decentered approach, we analyze how field parties like nursing homes and policymakers in interaction give shape to regional collaborations within a market-oriented institutional healthcare context. Our findings show the emerging frictions, due to layered institutional arrangements and the proliferation of policy initiatives and partnerships. We find different responses of institutional actors to these frictions; actors holding off closer regional cooperation, actors creating urgency and commitment to organize care regionally, creating interstices in rules and regulations and building regional networks and care infrastructures. We argue that a focus on the iterative processes through which actors on different layers of the healthcare system give shape to policies adds a valuable perspective to the study of policy changes. We conclude that ‘layered work’ – mobilizing and working with and between different organizational and policy layers simultaneously – is required to develop appropriate (layered) ways to deal with complex problems.


Jitse Schuurmans
Dr. Jitse Schuurmans is Assistant Professor Healthcare Governance, Erasmus School of Health Policy & Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Oemar van der Woerd
Oemar van der Woerd, MSc is promovendus Healthcare Governance, Erasmus School of Health Policy & Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Roland Bal
Prof. dr. Roland Bal is Professor of Health Care Governance, Erasmus School of Health Policy & Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Iris Wallenburg
Dr. Iris Wallenburg is Associate Professor Healthcare Governance, Erasmus School of Health Policy & Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  This article describes and explains the development of the regional construct for the coordination of medical assistance in accidents and disasters, the emergency medical services in the region (GHOR), in the Netherlands in the period 1996 to 2020. The authors distinguish four stages of organisational development, which they analyse from a multi-actor perspective consisting of three elements: the impact of disasters and (negative) evaluations, the institutional context and the bureaucratic battle surrounding the GHOR. The GHOR was a solution for a perceived insufficiently coordinated functioning of all parties involved in medical assistance. The GHOR was positioned in a complex way. This made it predictable that the multidisciplinary GHOR process would gradually be integrated within the ‘nearby’ regular mono-disciplinary acute care process and the structures for it. This article gives policymakers involved in disaster and crisis management more insight into the history and development of the GHOR over the last two decades. This insight is important now that the added value of the GHOR has come under discussion, partly due to the doubts of the Evaluation Committee for the Security Regions Act, and decisions about its future have to be taken. For administrative scientists, this case study shows that public administration’s ability to foresee and break through known organisational development patterns is still inadequate.


Bernadette Holtkamp
Mr. B.J. Holtkamp BN is hoofddocent/onderzoeker Safety & Security Management aan de Saxion Hogeschool in Enschede.

Ira Helsloot
Prof. dr. I. Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

  Local political parties are clearly on the rise in the Netherlands in both the municipal council and the municipal board. Their average percentage of council seats increased from 25% in 1998 to 37% in 2018 and the percentage of councillors from 21% to 32%. This coincided with a greatly increased fragmentation. For example, the average number of political parties on the council rose from 6.5 in 1998 to 8.0 in 2018 and the number of parties providing one or more aldermen increased from 2.8 to 3.4 during this period. Fragmentation expressed in the number of effective parties shows a similar trend. If we use the Chapel Hill score, it appears that the average political colour of both the municipal council and the alderman part in the municipal board has shifted to the right. This is mainly because political parties are becoming increasingly right wing according to this index and not so much because there are more local votes for right-wing parties. Significant differences in the representative representation are also noted. The local parties as well as the Socialist Party (SP) are less successful than average in converting their seats on the council into councillor seats, while the three large traditional (and especially the CDA) and smaller Christian parties have succeeded above average in this.


Raymond Gradus
Prof. dr. R.H.J.M. Gradus is hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profitsector aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en is tevens verbonden aan de vakgroep Accounting en het Zijlstra Center for Public Control, Leadership and Governance.

Tjerk Budding
Dr. G.T. Budding is universitair hoofddocent Management and Financial Accounting en opleidings­­directeur van de Public Controllers­­opleidingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Elbert Dijkgraaf
Prof. dr. E. Dijkgraaf is hoogleraar empirische economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en fellow van het Tinbergen Instituut.

Rik Reussing
Dr. G.H. Reussing is onderwijscoördinator van de joint degree Public Governance across Borders aan de Universiteit Twente en redactiesecretaris van Bestuurswetenschappen.

  Welke kennis is nodig om zicht te krijgen op de te verwachten effecten van beleid? Hiervoor moet worden ingeschat of een beleidsinterventie effectief zal zijn en binnen een bepaalde context zal uitwerken zoals beoogd. Twee typen kennisclaims zijn hierbij van belang, namelijk die over de verklarende mechanismes tussen interventie en uitkomst, en die over de ondersteunende factoren die voorwaardelijk zijn voor de uitkomst. Dit standpunt wordt geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden van beleidsinterventies in de praktijk: de inzet van kleinere schoolklassen en de publieke registratie van zedendelinquenten.


Gerdien van Eersel
Gerdien van Eersel is universitair docent Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ze was daarvoor onderzoeker bij de lokale overheid en heeft een achtergrond in de wetenschapsfilosofie.
Artikel

Diversiteit en inclusie bij de rijksoverheid: met beleid vooruit

Tijdschrift Beleid en Maatschappij, Aflevering 4 2021
Trefwoorden diversity, inclusion, culture, leadership, public sector
Auteurs Saniye Çelik
SamenvattingAuteursinformatie

  The Dutch public sector wants to become more diverse and inclusive, which seems necessary for the legitimacy and confidence of the government. This explorative study took place within two Dutch national government departments and shows how scientific insights into diversity and inclusion are reflected in government practice. Four results can be derived from this study: (1) The sense of urgency around diversity and inclusion has a stimulating effect, but the embedding of the theme into both departments deserves attention. (2) There is a wealth of perspectives and interventions, but hardly any attention to the connection with society. (3) The themes of leadership and inclusion should be higher on the agenda. (4) Psychological security determines an inclusive culture.
  Important conclusions and recommendations are:
  - Formulate a clear vision of diversity and inclusion, and involve the entire organisation in the approach.
  - Strengthen an inclusive culture, and invest in inclusive leadership.
  - Promote diversity at the top of the organisation.

  Notably, the influx of diversity in the workforce is still the priority of many public organisations. However, the flow and retention of these employees needs more attention. There lies an important task for executives. These conclusions and recommendations form a basis for organisations that want to move forward with policies and interventions on diversity and inclusion.


Saniye Çelik
Dr. Saniye Çelik is lector diversiteit aan de Hogeschool Leiden en opleider aan de Universiteit Leiden. www.hsleiden.nl/diversiteit.
Thema-artikel

From National Lockdowns to Herd Immunity: Understanding the Spectrum of Government Responses to COVID-19 (2019-2021)

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 3 2021
Trefwoorden COVID-19, Health Policy, Policy Strategies, Policy Capacity, Leadership
Auteurs Michael Howlett
SamenvattingAuteursinformatie

  Governments around the world responded at roughly the same time but in several different ways to the emerging threat of COVID-19 in early 2020. This article sets out the nature of the different strategies that emerged over the course of the pandemic, focussing on the policy tools deployed. Some of these efforts were successful in containing the coronavirus while others were not, in some cases due to poor initial choices and in others due to poor implementation of the chosen strategy. Although the initial understanding each government had of the nature of the disease was the same, different state capacities and different levels of preparedness and effective leadership can be seen to have resulted over time in the emergence of six distinct approaches to the pandemic which, once deployed, proved difficult, although not impossible, to change as the pandemic unfolded.


Michael Howlett
Dr. M. Howlett is professor at the Simon Fraser University in Vancouver, Canada.
Dissertatie

Local government in times of global challenges

The implications of the Financial Crisis since 2007 on public finances at the municipal level in the Netherlands

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 3 2021
Auteurs Jan Porth

Jan Porth
Article

Access_open The Resilience of Democracy in the Midst of the COVID-19 Pandemic

Democratic Compensators in Belgium, the Netherlands and France

Tijdschrift Politics of the Low Countries, Aflevering 2 2021
Trefwoorden COVID-19, crisis-management, democratic compensators, exceptionalism
Auteurs Tom Massart, Thijs Vos, Clara Egger e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

  Since January 2020, European countries have implemented a wide range of restrictions to contain the COVID-19 pandemic. Yet governments have also implemented democratic compensators in order to offset the negative impacts of restrictions. This article aims to account for the variation of their use between Belgium, the Netherlands and France. We analyse three drivers: the strength of counterpowers, the ruling parties’ ideological leanings and political support. Building on an original data set, our results distinguish between embedded and ad hoc compensators. We find that ad hoc compensators are championed mainly by counterpowers, but also by ideology of the ruling coalitions in Belgium and the Netherlands and used strategically to maintain political support in France. Evidence on the link between embedded compensators and counterpowers is more ambiguous.


Tom Massart
Tom Massart is a PhD candidate at ULB / CEVIPOL. His research mainly focuses on European economic governance.

Thijs Vos
Thijs Vos is a political scientist and research assistant at Groningen University.

Clara Egger
Clara Egger is assistant professor in international relations at Groningen University. She is currently leading the Exceptius project on Covid19 containment policies in Europe.

Claire Dupuy
Claire Dupuy is professor of comparative politics at UCLouvain. She specializes in comparative public policy with a focus on multilevel governance, federalism and regionalization processes.

Constance Morel-Jean
Constance Morel-Jean is a master’s student at Grenoble-Alpes University. She specialises in the study of political behaviour.

Raul Magni-Berton
Raul Magni-Berton is professor of political science at Grenoble-Alpes University, PACTE research unit. His research mainly focuses on democracy, its institutions and norms.

Sébastian Roché
Sebastian Roché is CNRS Research Professor at Grenoble-Alpes University, PACTE research unit. He specializes in policing and legitimacy studies.

Rik Reussing
Dr. G.H. Reussing is onderwijscoördinator van de joint degree Public Governance across Borders aan de Universiteit Twente en redactiesecretaris van Bestuurswetenschappen.
Thema-artikel

Big data, grote vragen: een bestuurlijke reflectie

Praktijkreflectie 1 op ‘Big data, grote vragen’ (2016)

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 2 2021
Auteurs Bas den Hollander, Shaif Ismail en Haye Hazenberg
Auteursinformatie

Bas den Hollander
Drs. B.D. den Hollander is directeur bij de directie Digitale Samenleving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Shaif Ismail
Mr. S.A. Ismail is senior beleidsmedewerker bij de directie Digitale Samenleving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Haye Hazenberg
Dr. H. Hazenberg is senior beleidsmedewerker bij de directie Digitale Samenleving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Thema-artikel

Waarom burgers coproducent willen zijn

Een theoretisch model om de motivaties van coproducerende burgers te verklaren

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 2 2021
Auteurs Carola van Eijk en Trui Steen
Auteursinformatie

Carola van Eijk
Ten tijde van publicatie werkte C.J.A. van Eijk MSc. (research) als promovenda bij het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden.

Trui Steen
Dr. T.P.S. Steen was universitair hoofddocent bij het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden en bij KU Leuven Instituut voor de Overheid.
Thema-artikel

Wat motiveert burgers tot coproductie en burgerinitiatief?

Wetenschappelijke reflectie op ‘Waarom burgers coproducent willen zijn’ (2013)

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 2 2021
Auteurs Mirjan Oude Vrielink
Auteursinformatie

Mirjan Oude Vrielink
Dr. M.J. Oude Vrielink is onderzoeker bij Oude Vrielink Dienstverlening – Partner in kennis.
Toont 1 - 20 van 224 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.