Zoekresultaat: 1002 artikelen

x
Artikel

Interbestuurlijke verhoudingen in de bed-bad-broodcasus

Een lokaal perspectief

Tijdschrift Beleid en Maatschappij, Aflevering Online First 2022
Trefwoorden policy freedom, multilevel governance, principal agent theory, stewardship theory, management style
Auteurs Niek Bakker
SamenvattingAuteursinformatie

  This article describes the relationship between central government and municipalities and to what extent this relationship has an impact on local decision-making. The commonly used characterization of this relationship as a principal-agent relationship offers many leads but has some shortcomings. That is why this is compared with the stewardship theory, assuming a more equal and constructive cooperation. Both theories have been incorporated into a broader model on management styles, which creates a more nuanced description of the cooperation in public administration. The article focuses on the case of Rotterdam in 2015, at a time of political turmoil in the Netherlands about the shelter of people without residence permit. The analysis is carried out using a measuring instrument for policy freedom, as policy freedom is a good determinant for which management style is used. The research is conducted from a local perspective, with emphasis on the position of councilors. The national government sometimes profiles itself as a principal to them, but in practice council members resist and turn the relationship around, hereby holding the government accountable for its role and responsibility.


Niek Bakker
Niek Bakker, MSc, is docent maatschappijleer aan het Calvijn College in Goes.
Kroniek

Public private partnerships in the Netherlands: a love that’s here to stay

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 1 2022
Trefwoorden Public—private partnerships, Public procurement, DBFMO, Public Management, Contracting
Auteurs Anne-Marie Reynaers
SamenvattingAuteursinformatie

  Public-private partnerships (PPS) are often used by public procurers. This article evaluates the application of PPS in the Netherlands by reflecting on the findings on a recently published report “Learning from 15 years DBFM-projects at the Directorate-General for Public Works and Water Management” (or “Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS” in Dutch).


Anne-Marie Reynaers
Dr. A. Reynaers is werkzaam als universitair hoofddocent aan de Universidad Autónoma de Madrid (Spanje). Dit stuk is mede geschreven op basis van het rapport Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS, dat uitkwam op 12 oktober 2020.
Thema-artikel

Access_open Institutionele ruimte voor wonen: de woning­crisis en achterliggende systeemkwesties op de agenda

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 1 2022
Trefwoorden Housing crisis, Issue attention cycle, Institutional transitions, Spatial planning, Policy instruments
Auteurs Wouter Jan Verheul en Fred Hobma
SamenvattingAuteursinformatie

  The housing crisis is a social, political and policy issue that has not been as topical in recent decades as it is today. Over the past 25 years, the housing crisis has grown from an orphaned dossier to a problem that even has people taking to the streets. Starting from the issue attention cycle, after the alarm phase we are now in the contemplation phase of this cycle. Although the diagnosis of the problem is shared in this phase and agreement begins to emerge about the solutions, we also see the beginning of reflections on the effectiveness of the intended policy instruments and doubts about the feasibility of the objectives. Nowadays, the question is regularly asked whether major institutional changes should not be made to tackle the housing crisis. This article uses the current contemplation phase to address important institutional issues. The conclusion is that without thinking about institutional transitions, no major breakthroughs can be expected in the housing crisis and related spatial issues.


Wouter Jan Verheul
Dr. W.J. Verheul is senior onderzoeker gebiedsontwikkeling en universitair docent urban development management aan de TU Delft en zelfstandig bestuurskundig adviseur.

Fred Hobma
Mr. dr. F.A.M. Hobma is universitair hoofddocent omgevingsrecht en mastercoördinator Management in the Built Environment aan de TU Delft.
Thema-artikel

De woningcrisis in Nederland vanuit een bestuurlijk perspectief: achtergronden en oplossingen

Tijdschrift Bestuurskunde, Aflevering 1 2022
Trefwoorden the Netherlands, housing policy, governance of the housing market, building production, spatial policy
Auteurs Peter Boelhouwer en Harry van der Heijden
SamenvattingAuteursinformatie

  Partly as a result of major problems on the housing market and in particular the large housing shortage, there is now a lot of attention for housing in both the press and politics. After many years of focus on more market forces and decentralization, the national government recently seems prepared to take more responsibility. In this contribution we try to interpret this turnaround by successively considering the main problems in the housing market, the development of government policy and possible solutions to the problems that have arisen. The emphasis is on the role of the national government. We conclude that, in view of the many spatial claims and the major investment tasks, it is important that the national government takes control and makes clear choices, which can then be worked out at regional and local level. By subsequently closely monitoring the developments and intervening if necessary, the central government can make adjustments on the intended housing policies.


Peter Boelhouwer
Prof. dr. P.J. Boelhouwer is hoogleraar huisvestingssystemenaan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Harry van der Heijden
Dr. H.M.H. van der Heijden is universitair hoofddocent aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.
Artikel

Access_open Niet alleen lokaal

Verkenning van verschillen tussen coproductie-initiatieven op de lokale, regionale en nationale bestuurslagen

Tijdschrift Beleidsonderzoek Online, april 2022
Auteurs Hessel Bos en Carola van Eijk
SamenvattingAuteursinformatie

  Coproductie is niet meer weg te denken uit de Nederlandse bestuurspraktijk. Hierbij ligt de focus vooral op de lokale bestuurslaag, waar coproductie makkelijker te implementeren zou zijn. Toch bestaan er wel degelijk coproductie-initiatieven op regionaal en nationaal niveau. De lokale, regionale en nationale overheid vervullen echter staatsrechtelijk en institutioneel gezien andere functies en voeren andere taken uit. Daarnaast verschilt de (gepercipieerde) afstand tussen burger en overheid tussen de bestuurslagen, evenals het abstractieniveau van de onderwerpen die op de betreffende bestuurslaag worden behandeld. Bestaand onderzoek richt zich echter nauwelijks op de vraag of coproductie hiermee wel op dezelfde wijze wordt vormgegeven op de verschillende bestuurslagen. Dit exploratieve onderzoek verkent deze verschillen door het bestuderen van zes coproductie-initiatieven op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke ordening en pleit voor meer onderzoek naar coproductie op regionaal en nationaal niveau.


Hessel Bos
Hessel Bos heeft in 2020 de master Public Management and Leadership met honours afgerond aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie heeft hij een jaar stage gelopen in de Eerste Kamer bij de GroenLinksfractie. Een belangrijk onderwerp waarvoor hij zijn ondersteuning heeft verleend, is het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet, waarin ook het participatieproces is vastgelegd. Tijdens zijn studie werkte hij bij het Interstedelijk Studenten Overleg als beleidsmedewerker medezeggenschap. Inspraak en (mede)zeggenschap zijn belangrijke interesses voor hem. Momenteel is hij werkzaam als docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen op het Zwijsen College.

Carola van Eijk
Carola van Eijk is als universitair docent verbonden aan het Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden. In haar onderzoek richt zij zich op de coproductie van publieke diensten en andere vormen van burgerparticipatie waarbij een directe interactie ontstaat tussen burgers en de overheid. Ze bestudeert onder andere de motivatie van burgers om deel te nemen, de conflicterende belangen waarmee overheidsprofessionals te maken krijgen in coproductieprocessen en de uitdagingen rondom het organiseren van coproductie in kwetsbare buurten.

Rik Reussing
Dr. G.H. Reussing is onderwijscoördinator van de joint degree Public Governance across Borders aan de Universiteit Twente en redactiesecretaris van Bestuurswetenschappen.

  From 1964 (until 1990 globally) political science would become the dominant approach within the (local) administrative sciences in the Netherlands. This position took over from the legal approach. During this period, the concepts of politics, policy and decision-making were central to research and theory formation. In the period since 1990, we have seen a broader perspective emerging on institutions, management and governance in which Public Administration will increasingly profile itself as an independent discipline. This essay harks back to the importance of the legal approach for (local) administrative sciences from the time of the man who is regarded in the Netherlands as the founder of the discipline of Public Administration: Gerrit van Poelje. More specifically, the author addresses the question of the relationship between Public Administration and legal science in the more than one hundred years of (local) administrative science. After Gerrit van Poelje (his dissertation from 1914 is an important milestone in that history), the author discusses eleven other key persons who have made their own contribution to that history at various universities based on their legal expertise (in the broad senseHe concludes the essay with a brief discussion of the relevance of law and legal science for the future of public administration (the field) and Public Administration (the discipline).


Rik Reussing
Dr. G.H. Reussing is onderwijscoördinator van de joint degree Public Governance across Borders aan de Universiteit Twente en redactiesecretaris van Bestuurswetenschappen.

  The increasing datafication of society brings both opportunities and ethical dilemmas for public organisations. The aim of this research (in Dutch municipalities) is to gain insight into how ethical leadership can support professionals in a public organisation with ethical dilemmas about data use. Based on literature on data and ethical leadership, the authors have developed a conceptual model that indicates how an ethical leader can provide intrinsic and extrinsic support. The model was tested on the basis of 16 vignette interviews with municipal public professionals who work on providing insight into and combating subversion with data. Their findings show that ethical leaders can intrinsically provide support by being trustworthy and independent, leading by example, communicating about ethics and data use, and empowering others. In addition, ethical leaders can provide extrinsic support with ethical tools, such as ethical codes on data use, an ethics committee and training.


Pauline Zwanikken
P.N.M. Zwanikken MSc is werkzaam bij The Green Land adviesbureau open data, open overheid. Zij deed een master Publiek Management aan de Universiteit Utrecht.

Erna Ruijer
Dr. E. Ruijer is werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Utrecht bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

  This article describes and explains the development of the regional construct for the coordination of medical assistance in accidents and disasters, the emergency medical services in the region (GHOR), in the Netherlands in the period 1996 to 2020. The authors distinguish four stages of organisational development, which they analyse from a multi-actor perspective consisting of three elements: the impact of disasters and (negative) evaluations, the institutional context and the bureaucratic battle surrounding the GHOR. The GHOR was a solution for a perceived insufficiently coordinated functioning of all parties involved in medical assistance. The GHOR was positioned in a complex way. This made it predictable that the multidisciplinary GHOR process would gradually be integrated within the ‘nearby’ regular mono-disciplinary acute care process and the structures for it. This article gives policymakers involved in disaster and crisis management more insight into the history and development of the GHOR over the last two decades. This insight is important now that the added value of the GHOR has come under discussion, partly due to the doubts of the Evaluation Committee for the Security Regions Act, and decisions about its future have to be taken. For administrative scientists, this case study shows that public administration’s ability to foresee and break through known organisational development patterns is still inadequate.


Bernadette Holtkamp
Mr. B.J. Holtkamp BN is hoofddocent/onderzoeker Safety & Security Management aan de Saxion Hogeschool in Enschede.

Ira Helsloot
Prof. dr. I. Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

  How did Flemish and Dutch mayors experience the first months of the corona crisis? To find out, the Flemish and Dutch authors of this article first zoom in on the local government system of Flanders (Belgium) and the Netherlands in which these mayors operate. That system differs between the Low Countries from a functional, territorial and political perspective. However, a thorough document analysis and a series of interviews teach us that the position and leeway of mayors is quite similar in full corona time and during the corona struggle. Crisis decision-making is centralised in both Flanders and the Netherlands. Mayors therefore quickly made a significant shift in terms of (1) power and authority (respectively to the provincial governor and the federal level and to the regional mayor and the national level); (2) tasks (prioritising crisis management over other tasks); and (3) roles (increased importance for the executive role with impact on the ‘mayor father’ or ‘mayor mother’ role). And, with that, this contribution shows that Flemish and Dutch mayors, and if they are extended, local authorities, are indispensable for these days tackling a crisis, even if it extends far beyond their own borders.


Ellen Wayenberg
Prof. dr. E. Wayenberg is hoofddocent aan de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Zij is covoorzitter van de Permanent Study Group on Regional and Local Government in het kader van de European Group on Public Administration en redactielid van Beleidsonderzoek Online en het Vlaamse Tijdschrift voor Overheids­management.

Marieke van Genugten
Dr. M.L. van Genugten is universitair hoofddocent bestuurskunde in de sectie Bestuurskunde van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is redactielid van het tijdschrift Bestuurskunde.

Joris Voets
Prof. dr. J. Voets is hoofddocent bestuurskunde aan de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Hij is bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid en de International Research Society for Public Management en hoofdredacteur van het Vlaamse Tijdschrift voor Overheidsmanagement.

Sandra Resodihardjo
Dr. S.L. Resodihardjo is universitair docent bestuurskunde in de sectie Bestuurskunde van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is redactielid van Risk, Hazards, & Crisis in Public Policy.

Inke Torfs
I. Torfs MSc is doctoraal onderzoeker aan de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent.

Bram Van Haelter
B. Van Haelter MSc is doctoraal onderzoeker aan de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent.
Essay

Met vreemde ogen kijken

Gemeentelijke visitaties met behulp van bestuurskrachtmetingen: opzet, uitkomsten en benutting

Tijdschrift Bestuurs­wetenschappen, Aflevering 3 2021
Auteurs Jean Schutgens
SamenvattingAuteursinformatie

  This study examines the quality of visitation in three government sectors in the Netherlands: academic education (training), urban policy (urban municipalities) and municipal authorities. The focus is mainly on the visitation of municipal authorities in the Dutch province Limburg. The assessment of the visitation quality of university study programmes and of major cities policy must yield hypotheses to determine the quality of the visitation of municipal authorities that have been visited. The object of study is therefore ‘visitation’, in particular ‘visitation quality’. The visitations of university studies were viewed from four quality perspectives, namely on the design quality, the process quality, the assessing and the concluding quality, and usability or utilisation. This is also the case with the visitation of the major cities’ policy and of the Limburg municipal authorities. The question is, of course, what the analysis of the quality of all the assessments in three sectors yields, with special attention to the assessment of municipal authorities. Is it clear after that analysis how this quality inspection should be carried out? The study provides a wealth of insights and shows the state of the administrative strength of the inspected Limburg municipal authorities. A publication of this study has been postponed for more than five years, because the author wanted to investigate whether the administrative strength measurements were used in the longer term.


Jean Schutgens
Dr. J.M.L.R. Schutgens is bestuurskundige en in 2014 bij Arno Korsten gepromoveerd aan de Open Universiteit. Hij was gemeentesecretaris van Landgraaf in de periode 1992-2008.

Rik Reussing
Dr. G.H. Reussing is onderwijscoördinator van de joint degree Public Governance across Borders aan de Universiteit Twente en redactiesecretaris van Bestuurswetenschappen.

  Local political parties are clearly on the rise in the Netherlands in both the municipal council and the municipal board. Their average percentage of council seats increased from 25% in 1998 to 37% in 2018 and the percentage of councillors from 21% to 32%. This coincided with a greatly increased fragmentation. For example, the average number of political parties on the council rose from 6.5 in 1998 to 8.0 in 2018 and the number of parties providing one or more aldermen increased from 2.8 to 3.4 during this period. Fragmentation expressed in the number of effective parties shows a similar trend. If we use the Chapel Hill score, it appears that the average political colour of both the municipal council and the alderman part in the municipal board has shifted to the right. This is mainly because political parties are becoming increasingly right wing according to this index and not so much because there are more local votes for right-wing parties. Significant differences in the representative representation are also noted. The local parties as well as the Socialist Party (SP) are less successful than average in converting their seats on the council into councillor seats, while the three large traditional (and especially the CDA) and smaller Christian parties have succeeded above average in this.


Raymond Gradus
Prof. dr. R.H.J.M. Gradus is hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profitsector aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en is tevens verbonden aan de vakgroep Accounting en het Zijlstra Center for Public Control, Leadership and Governance.

Tjerk Budding
Dr. G.T. Budding is universitair hoofddocent Management and Financial Accounting en opleidings­­directeur van de Public Controllers­­opleidingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Elbert Dijkgraaf
Prof. dr. E. Dijkgraaf is hoogleraar empirische economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en fellow van het Tinbergen Instituut.

  Because local political parties are by definition only active in one municipality, the assumption is that they are less effective compared to national parties because they have no representation at other levels of government and in other municipalities. It is then expected that aldermen of local parties will have more difficulty advocating the interests of their municipality in the region or province, the national government or the European Union. Interviews with aldermen of local parties and a survey among aldermen show that this picture needs some nuance. Aldermen from local parties say they can compensate for the lack of party political contacts by investing in personal relationships. It is striking that the non-partisan role of these aldermen also benefits them: because they do not have to take party political interests into account, they can more forcefully propagate the interests of their municipality if they are at odds with provincial or national policy. Because of their party-politically neutral role, they also acquire key positions more quickly in the region. The only disadvantage that aldermen of local parties do experience is the lack of support in the form of professionalisation and of knowledge exchange. They see that aldermen of national parties, who usually receive support from their national party bureau, sometimes have an advantage in this regard. This sheds new, and relatively little mentioned, light on the importance of party-political contacts.


Marcel Boogers
Prof. dr. M.J.G.J.A. Boogers is hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente, onderzoeker bij Necker van Naem en hoofdredacteur van Bestuurswetenschappen.

Franziska Eckardt
Dr. F. Eckardt promoveerde op 3 september 2021 bij de vakgroep Bestuurskunde van de Universiteit Twente op een onderzoek naar drie G-1000-initiatieven. Momenteel werkt ze als onderzoeker in Utrecht bij Citisens voor verschillende overheden aan projecten op het snijvlak van democratie, participatie en innovatie.

  Since 1989, the parties participating in the Dutch elections have been obliged to opt for the legal form of an association with full legal capacity, if they wish to be stated on the ballot under their own name. What this has meant in practice for the structure of local party organisations is, however, unknown. For this reason, this article focuses on the question of how local parties are organised. How have the parties arranged their internal functioning and what human and financial resources do they have at their disposal? A second reason to take a closer look at the organisation of local parties lies in their increased electoral significance. Since 2010, as a collective category, they have managed to attract the largest percentage of voters, with 29% of the total number of votes in the 2018 municipal elections. This justifies the question of whether the social significance of local parties is now just as strong. How do local parties organise their members, sympathisers and volunteers. On the basis of this exploratory study into the organisation of local parties, it can be concluded that both the internal and the external facets of the party organisation are relatively highly developed. Where, according to the literature, national political parties place less emphasis on the external mobilisation function, we see that local parties perform better than the branches of national parties in terms of both the internal organisational function and the external mobilisation function.


Marcel Boogers
Prof. dr. M.J.G.J.A. Boogers is hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente, onderzoeker bij Necker van Naem en hoofdredacteur van Bestuurswetenschappen.

Gerrit Voerman
Prof. dr. G. Voerman is directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  The history of local parties in the Netherlands is quite a mystery. Since their first appearance at the dawn of the twentieth century, local parties were founded sooner or later in all municipalities. They seemed to have served as an addition to local representatives of national parties. Despite the variety in their ideologies, shapes and modi operandi, they could be qualified and studied as ‘niche parties’, offering an alternative to the viewpoints and divisions of the traditional (national) party politics. With this article, the authors aim to contribute to a better understanding of Dutch local parties, whose origins and development have largely remained a black box due to the scarcity of sources and studies. They do so by adopting a partly quantitative, partly qualitative or narrative approach, while looking at the election results of local parties in the past century, including salient regional differences, and by comparing these to the success of national parties in local elections. Within the boundaries of their research, their hypothesis seems to hold true that the popularity of local parties, as ‘niche parties’, depended largely on the strategies of national parties, which justifies the assumption that these two types of parties have acted as communicating vessels.


Ingrid van Biezen
Prof. dr. I. van Biezen is hoogleraar vergelijkende politicologie aan de Universiteit Leiden. Daarvoor was ze verbonden aan de University of Birmingham.

Geerten Waling
Dr. G.H. Waling is historicus en is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde geschiedenis en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.

Rik Reussing
Dr. G.H. Reussing is onderwijscoördinator van de joint degree Public Governance across Borders aan de Universiteit Twente en redactiesecretaris van Bestuurswetenschappen.

  In this study, the authors analyse the development of the 46 Dutch local parties that received at least ten per cent of the vote in the 2014 municipal elections as a new party. The aim is to determine which factors are most relevant to the successful entry and survival of this group of parties. To this end, they conduct interviews with leaders of these parties, but also, for comparison, with the leaders of parties who failed to win a seat. An important common feature of the most successful local parties is that they express dissatisfaction with local politics in an appealing way and offer voters perspective. They do this by putting people on the list who are known in the small communities and who are actively involved. The following factors are present in varying compositions among the parties that even exceeded their election victory four years later: unity in the party or at least no ‘hassle’ visible to society, visible and appealing to residents, having clearly achieved something and being able to transmit that to society. Most founders of the most successful newcomers were previously politically active for a local branch of a political party. It is also striking that three quarters of the most successful newcomers come from municipalities with a maximum of 40,000 inhabitants.


Julien van Ostaaijen
Dr. J.J.C. van Ostaaijen is als lector Recht en Veiligheid verbonden aan Avans Hogeschool in Den Bosch en als universitair docent Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg.

Milou Peeters
M. Peeters BSc is masterstudent Management van de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden. Ook doet ze als student-assistent bij de Universiteit Maastricht onderzoek naar de controlefunctie van gemeenteraden. Zij deed een bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg.

Sander Jennissen
S. Jennissen BSc is masterstudent Management van de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden. Hij deed een bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg.

  Local political parties are an important factor in local politics in the Netherlands. These parties, which participate in municipal elections but are not affiliated with national political parties, are currently the largest ‘political family’ in the municipal councils. Yet surprisingly little is known about these parties. The existing research indicates that this ‘party family’ has a protest character. But at the same time, more precise analyses indicate that this party family is more diverse: and that the label ‘local party’ describes all kinds of different movements. However, a comprehensive analysis of the programmatic positioning of all parties in this family in relation to national parties is lacking. That is the purpose of this article. For this research, all election manifestoes of the departments and parties that participated in the municipal elections in November 2013, March and November 2014, November 2017 and March and November 2018 were collected. On this basis, the positions of all these parties are estimated on the left-right dimension, a scale that measures anti-elitist rhetoric and a scale that measures localism, based on modern quantitative text analysis techniques (bag-of-words approaches). In this way, for the first time, a picture is obtained of the programmatic cohesion and diversity of this party family as a whole.


Simon Otjes
Dr. S.P. Otjes is onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen en universitair docent aan de Universiteit Leiden.

Wieke Pot
Dr. W.D. Pot is universitair docent bij de leerstoelgroep Bestuurskunde van Wageningen Universiteit.

Jorren Scherpenisse
Dr. K.J. Scherpenisse is co-decaan en adjunct-directeur van de Denktank van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Paul ’t Hart
Prof. dr. P. ’t Hart is professor Bestuurskunde bij Utrecht Universiteit en co-decaan bij de NSOB.

Peter van der Knaap
Dr. P. van der Knaap is directeur Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en redactielid bij het tijdschrift Bestuurskunde.
Toont 1 - 20 van 1002 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 49 50
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.