Zoekresultaat: 20 artikelen

x
Article

Split Offer and Homogeneous Response in Belgium

The Conceptual and Empirical Limitations of (De)Nationalization

Tijdschrift Politics of the Low Countries, Aflevering 2 2019
Trefwoorden (de-)nationalization, voting behaviour, party offer, voter response, methodological nationalism
Auteurs Luana Russo, Kris Deschouwer en Tom Verthé
SamenvattingAuteursinformatie

  By examining the Belgian case, this article aims to show that methodological nationalism is strongly present in the literature on nationalization of party offer and voting behaviour. In nationalization studies, Belgium is often presented as a typical example of a denationalized country. This is true for the party offer, as it is de facto split between the two language groups since the 1980s, and therefore also voter response at the national level. However, voter response within each separate subnational party system is very homogeneous and shows interesting differences between these party systems that inform us about important electoral dynamics. We argue, on the basis of our results, that rather than stretching the concept of nationalization, it is preferable and justified to treat the concepts of nationalization of the party offer and homogenization of voter response as analytically distinct and not as two sides of the same coin.


Luana Russo
Luana Russo, Maastricht University.

Kris Deschouwer
Kris Deschouwer, Vrije Universiteit Brussel.

Tom Verthé
Tom Verthé, Ghent University & Vrije Universiteit Brussel.

Kris Deschouwer
Kris Deschouwer is emeritus professor Politieke Wetenschappen aan de VUB en voorzitter van het European Consortium for Political Research (ECPR). Hij was van 1994 tot 1996 hoofdredacteur van Res Publica.
Research Note

N-VA: geboorte of verrijzenis?

Over hoe politieke partijen op verschillende manieren ‘nieuw’ kunnen zijn

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 2 2018
Auteurs Stefanie Beyens, Kris Deschouwer, Emilie van Haute e.a.
Auteursinformatie

Stefanie Beyens
Stefanie Beyens is universitair docent en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Daar doet ze onderzoek naar succesvolle publieke organisaties: hoe worden/blijven ze effectief en legitiem, hoe dragen ze bij aan succesvol bestuur? Haar proefschrift, verdedigd in 2016, ging over de overlevingskansen van nieuwe politieke partijen en haar werk over partijen en verkiezingen is gepubliceerd in West European Politics, Party Politics en Journal of Elections, Public Opinion and Parties.

Kris Deschouwer
Kris Deschouwer is onderzoeksprofessor aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij verricht onderzoek over politieke partijen, verkiezingen, stemgedrag en het democratisch functioneren van verdeelde samenlevingen. Hij coördineert aan de VUB het Strategisch Onderzoeksprogramma EDGE (Evaluating Democratic Governance in Europe).

Emilie van Haute
Emilie van Haute is professor in de politieke wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), waar ze ook adjunct-directeur is van het Centre d’étude de la vie politique (Cevipol). Ze is gespecialiseerd in politieke partijen, politieke participatie, verkiezingen en democratie.

Tom Verthé
Tom Verthé is postdoctoraal assistent aan het Centrum voor Lokale Politiek aan de Universiteit Gent en gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek focust op partijen, verkiezingen en stemgedrag en verscheen onder meer in Party Politics, Journal of Elections, Public Opinion and Parties, Italian Political Science Review en Res Publica.

Didier Caluwaerts
Didier Caluwaerts is postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek concentreert zich op sociale en democratische innovatie, met bijzondere aandacht voor deliberatieve democratie.

Kris Deschouwer
Kris Deschouwer is als onderzoeksprofessor verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn werk spitst zich toe op partijen en verkiezingen, en op het democratisch besturen van complexe en verdeelde samenlevingen.
Symposium

Tussen representatie en deliberatie

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 3 2012
Auteurs Kris Deschouwer, Didier Caluwaerts, Henk van der Kolk e.a.
Auteursinformatie

Kris Deschouwer
Kris Deschouwer is als onderzoeksprofessor verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij verricht onderzoek over politieke partijen, verkiezingen en politieke vertegenwoordiging.

Didier Caluwaerts
Didier Caluwaerts is postdoctoraal onderzoeker in de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek gaat over deliberatie in diep verdeelde samenlevingen.

Henk van der Kolk
Henk van der Kolk is als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente. Hij geeft onderwijs in methoden en technieken en politicologie. Hij was als deskundige betrokken bij het Burgerforum Kiesstelsel en deed onderzoek naar de besluitvorming binnen het Burgerforum.

Kristof Jacobs
Kristof Jacobs is universitair docent in het Departement Politieke Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek spitst zich toe op democratische vernieuwing en verkiezingen.

Jean-Pierre Rondas
Jean-Pierre Rondas was producer en journalist bij het culturele radionet Klara van de VRT, waar hij de interviewprogramma’s Wereldbeeld en Rondas maakte. Hij is stichtend lid van de Gravensteengroep, een burgerinitiatief dat vanuit progressieve ideologische posities pleit voor Vlaamse soevereiniteit. Hij publiceerde Rondas’ Wereldbeeldenboek (2006) en Land op de Tweesprong. Manifesten ter ontgrendeling van Vlaanderen (2012).
Research Note

Vetospelers en kieshervorming in België

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 4 2011
Auteurs Marc Hooghe en Kris Deschouwer
Auteursinformatie

Marc Hooghe
Marc Hooghe is gewoon hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de KU Leuven en Visiting Professor aan de Universiteiten van Lille-II en Mannheim. Hij publiceert vooral over politieke participatie en politiek vertrouwen.

Kris Deschouwer
Kris Deschouwer is onderzoeksprofessor in de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkt over politieke partijen, verkiezingen, federalisme en regionalisme en politieke besluitvorming in verdeelde samenlevingen.
Article

Samen naar de kiezer

De vorming van pre-electorale allianties tussen CD&V en N-VA en tussen SP.a en Groen! bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 4 2011
Trefwoorden political parties, pre-electoral alliances, party strategies, local politics
Auteurs Tom Verthé en Kris Deschouwer
SamenvattingAuteursinformatie

  Political parties normally compete in elections individually. Yet, sometimes they join forces and form pre-electoral alliances. This rather unusual strategy contains both costs and benefits. In this article we try to identify those costs and benefits by opening up the black box of internal party decision making in considering pre-electoral alliance formation. We start by assuming that parties of different electoral sizes could have different motives to face the voter as one electoral list. Through in-depth interviews at the local level in Flanders, we have studied pre-electoral alliance formation for the municipal elections in 2006. We find that the arguments of large parties mainly focus on becoming the leading formation and thus claiming the initiative in coalition formation. Small parties have more varied motives for forming or failing to form a pre-electoral alliance.


Tom Verthé
Tom Verthé is aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen en doctoraatsstudent in de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkt over politieke partijen en verkiezingen en in het bijzonder over preelectorale alliantievorming.

Kris Deschouwer
Kris Deschouwer is onderzoeksprofessor in de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkt over politieke partijen, verkiezingen, federalisme en regionalisme en politieke besluitvorming in verdeelde samenlevingen.
Symposium

Politicologisch onderwijs in de Lage Landen; meer van hetzelfde of een paar apart?

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 2 2010
Auteurs Kris Deschouwer, Peter Van Aelst, Sophie Vanhoonacker e.a.
Auteursinformatie

Kris Deschouwer
Kris Deschouwer (1958) is als onderzoeksprofessor verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij doet onderzoek naar politieke partijen en politieke vertegenwoordiging in complexe en meerlagige politieke systemen.

Peter Van Aelst
Peter Van Aelst (1974) is verbonden aan het Instituut Politieke Wetenschappen van de Universitiet Leiden. Zijn onderwijs en onderzoek situeren zich in het domein van de politieke communicatie en de politieke psychologie.

Sophie Vanhoonacker
Sophie Vanhoonacker (1962) is Jean Monnet Professor en bijzonder hoogleraar op het gebied van Administrative Governance aan de universiteit van Maastricht.

Maarten Vink
Maarten Vink (1975) is als universitair hoofddocent verbonden aan de capaciteitsgroep Politieke Wetenschap van de Universiteit Maastricht. Hij doceert vergelijkende politiek, vergelijkende onderzoeksmethoden, Europese integratie, en migratiestudies in de bachelor- en masteropleidingen European Studies.

  In national elections the results tend to become more ‘nationalized’: a homogeneous party offer all over the territory, less variation in the results per constituency and more homogeneous electoral swings. This article investigates whether this nationalization can also be witnessed at local elections. It focuses on two indicators: the party offer and the voting behaviour. The party offer is the presence of the national parties on the local ballot paper, while the voting behaviour looks at patterns of homogeneity across the municipalities.
  The answer to the question of nationalization is mixed. The Flemish and Walloon local elections display the same long-term trend as the national elections, but they keep their own local character. The heterogeneity of the local party offer clearly demonstrates the local specificity of the local elections, and consequently the voting behaviour also differs from the voting behaviour at national elections. We also find that the local elections in Wallonia are less nationalized than in Flanders.
  Although the local character of the local elections remains important, the newer parties – Ecolo and Groen! – show until 2000 a clear trend towards nationalization. Especially the extreme right Vlaams Belang shows positive scores on all indicators of nationalization since its first local appearance in 1982.


Fanny Wille
Fanny Wille is verbonden als assistent/vorser aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen en de Vakgroep Micro-economics of the Profit and Non-Profit Sectors aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij doet onderzoek naar lokale coalitievorming.

Kris Deschouwer
Kris Deschouwer is gewoon hoogleraar aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij doet onderzoek naar politieke vertegenwoordiging in systemen met een complexe institutionele context.
Article

Europeanisering en centralisering

Een verkennend onderzoek naar de plaats van de Europese Unie in de organisatie van de Belgische politieke partijen

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 1 2003
Auteurs Martine Van Assche en Kris Deschouwer
Samenvatting

  The European Union affects the internal organisation of national political parties. We found 'traces of Europe' in the party statutes of all Belgian parties that are represented in the European Parliament since 1999. Europe is, to a greater or lesser extent, present in party goals, rules on party membership and party organs. Parties have elaborated rules for the organisation of European elections, for the selection of European executives, for the formulation of party programmes, and for internal and external co-ordination of policy formulation. At first sight these rules seem to confirm the hypothesis that Europe is in the first place a concern of party leadership, and that it reinforces centralisation of decision-making. Yet the full confirmation of this hypothesis requires further comparative research on the Europeanisation of political parties.


Martine Van Assche

Kris Deschouwer

  Multi-level governance is a fairly new concept, that has however travelled well in modern political science. The status of the concept remains a bit unclear, mainly because it tries to grasp quite a set of (mutually linked) societal and institutional changes, as well as changes in policy style and policy outputs. We try to use multi-level governance as a heuristic tool, and we focus on the potential consequences of the changes that it describes. Four types of consequences are briefly discussed. First we look at efficiency, at the way in which and the degree in which complex institutions can produce policy paralysis. Secondly we deal with representation and accountability, discussing the meaning of these concepts in multilayered settings. Then we look at the way in which territorial representation seems to (re)gain importance as a result of the erosion of the borderlines between domestic and international polities. And finally we look at the way in which legitimacy of politicalauthorities and policies can be organized within the framework of multi-level governance. The other articles of this special issue all deal in more detail with one or more of these four types of consequences of multi-level governance.


Kris Deschouwer

  The municipalities in the Capital Region of Brussels have the same legal statuts as the other Belgian municipalities. Yet the political reality is quite different, and requires a different approach. Three specific aspects of the Brussels municipalities are discussed. They are bilingual, which leads to very specific strategical problems. Moreover the power relations between parties fluctuate a lot in Brussels. And finally the small size of the Region leads to an incremental 'emptying' of a number of local competencies by the powerfull political executive of the Region.


Jo Buelens

Kris Deschouwer
Article

Belgian politics in 1995

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 3-4 1996
Auteurs Kris Deschouwer en Marc Platel

Kris Deschouwer

Marc Platel
Article

Waiting for 'The big one'

The uncertain survival of the Belgian Parties and Party Systems(S)

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 2 1996
Auteurs Kris Deschouwer
Samenvatting

  The Belgian party system is aften considered to be or to have been very stable. This article investigates the possibility of the Belgian parties and party systems to 'go Italian ', i.e. to be confronted with a radicial change resulting from a fundamental lack of legitimacy. This problem of legitimation can be expected from the fact that Belgium is a very consociational democracy, in which the parties play a very important role, but tend to become very entangled with the state. The split of the national parties and the federal reform of the state have made the decision-making structures even more complex than before, and have therefore not at all reduced the 'partitocratic' nature of the system. For these reasons a future Italian-style collapse of the parties and the party systems is certainly not to be excluded.


Kris Deschouwer
Article

Comparing similar countries: Italy and Belgium

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 2 1996
Auteurs Lieven De Winter, Donatella Della Porta en Kris Deschouwer

Lieven De Winter

Donatella Della Porta

Kris Deschouwer
Article

Belgian polities in 1994

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 3-4 1995
Auteurs Kris Deschouwer en Mark Deweerdt

Kris Deschouwer

Mark Deweerdt
Article

Belgian politics in 1993

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 3-4 1994
Auteurs Kris Deschouwer en Mark Deweerdt

Kris Deschouwer

Mark Deweerdt

  Coalitions have a limited life-span. There has been quite some research on the duration of coalitions and on the factors explaining variations in duration. But there is so far no solid theory on the mechanics of the termination of coalitions. This article gives an overview of the mechanics of termination in Belgian politics. By using the contextual approach (Pridham), that has originally been produced to analyse coalition formation, this overview might be a first step in the construction of a comparative explanatory model. The historical context, the institutional setting, the international context and the economical situation are described as elements that affect the termination of coalitions. The Belgian ethno-linguistic cleavage proves to be a very effective coalition-killer.


Kris Deschouwer
Article

Politieke participatie van partijmilitanten

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 2 1993
Auteurs Kris Deschouwer en Marina Opsomer
Samenvatting

  The generally accepted idea of the "decline ofparties" leads to an obvious assumption on the evolution of party activism: it must be declining. There is however only little empirical research on this topic. We conduct a survey among party members in Belgium, in order to test the decline hypothesis. Four dimensions of membership wilt be measured: the numbers, the intensity of participation, the kind of participation (motivation and incentives) and the turnover.


Kris Deschouwer

Marina Opsomer
Article

Het zicht uit de Kamers

Verslag van een enquête bij de parlementsleden

Tijdschrift Res Publica, Aflevering 4 1987
Auteurs Kris Deschouwer
Samenvatting

  Democracy is intimately linked with the institution of parliament. If there are problems with the functioning of the parliament, democracy is considered as being in danger. Three kinds of problems are aften raised in this respect: technical problems, political problems and personnel problems. The technical problems refer to the technicity and complexity of the subjects to be dealt with in parliament. The political problems refer mainly to the loss of political power of the parliament, to the benefit of political parties and pressure groups. The personnel problems refer to the job of MP itself, which has become a full-time job, but which is still a very unstable position. Two hundred and fifty Belgian MP's were asked for their opinion about all this. The results show that they are primarily concerned with the technical problems, and that they suggest technical remedies for a better functioning of the parliament. The Belgian MP's do recognize the importance of the political problems, especially the domination of the political scene by the political parties, but they are not very eager to propose measures with a direct impact on this.


Kris Deschouwer
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.