Bestuurs­wetenschappen, Aflevering 3 2021

Lokale democratie: opkomst lokale partijen en politieke fragmentatie

Raymond Gradus, Tjerk Budding en Elbert Dijkgraaf

Noten