Beleidsonderzoek Online, oktober 2022

Bespreking van: Frank van Ommeren, Daan Roovers, Pieter de Jong en Bart Coster, Wetenschap en overheidsbeleid: Een spanningsvolle relatie, Den Haag: Boom bestuurskunde 2022

Joost Fledderus

Noten