Beleidsonderzoek Online, november 2021

Hoe weet je wat werkt? Over de zoektocht naar bruikbare kennis voor beleidseffectiviteit

Gerdien van Eersel

Noten