Beleidsonderzoek Online, november 2020

De waarde van lerend evalueren in de praktijk: ervaringen van onderzoekers en beleidsbetrokkenen van de lerende evaluatie van het Natuurpact (2014-2017)

Lisa Verwoerd, Pim Klaassen en Barbara J. Regeer

Noten