Beleidsonderzoek Online, oktober 2019

Evaluatieonderzoek, Big Data en Artificiële Intelligentie: een verkenning

Frans L. Leeuw

Noten