Beleidsonderzoek Online, juli 2018

Lerend evalueren: navigeren tussen verantwoorden en leren

Rob Folkert, Lisa Verwoerd en Femke Verwest