Beleidsonderzoek Online, mei 2018

Welke factoren bevorderen of belemmeren het gebruik van beleidsevaluaties?

Marjolein Bouterse en Valérie Pattyn

Noten