Beleidsonderzoek Online, maart 2018

Welke factoren bevorderen of belemmeren het gebruik van beleidsevaluaties?

Marjolein Bouterse en Valérie Pattyn

Noten