Beleidsonderzoek Online, februari 2015

Motieven en overwegingen achter publiek-private samenwerking

Arno Eversdijk en Arno F.A. Korsten