Beleidsonderzoek Online, mei 2015

Kansen en barrières voor implementatie van de landelijke Handreiking Gezonde Gemeente in de GGD-organisatie

Theo J.M. Kuunders, Ien A.M. van de Goor, Theo G.W.M. Paulussen, Marja J.H. van Bon-Martens en Hans A.M. van Oers