Beleidsonderzoek Online, december 2013

Evidence-based policy en de doorwerking van sociaalwetenschappelijk onderzoek: are we there yet?

Valérie Smet