Beleidsonderzoek Online, oktober 2013

Wat is de meerwaarde van onze rekenkamer? Introductie van een model om de doorwerking van rekenkameronderzoek te meten

Ronald Hoekstra

Noten