Beleidsonderzoek Online, april 2012

Effectmeting bij veldexperimenten; Lessen uit de gezondheidszorg

Tom Weijnen

Noten