Bestuurskunde, Aflevering 4 2018

Van toezicht op kwaliteit naar toezicht op bestuur

Dr. Meike Bokhorst, Dr. Marieke van Genugten, Dr. Mirjan Oude Vrielink en Prof. dr. Thomas Schillemans

Noten