Beleid en Maatschappij, Aflevering 2 2020

Naar nieuwe scheidslijnen op de Nederlandse arbeidsmarkt? Een pleidooi voor uitvoerbaarheid van beleid

Dr. ir. Maroesjka Versantvoort en Prof. dr. Kim Putters